Speleoklub Rokoš

K dnešnému dňu neboli na SSS doručené správy týchto skupín/klubov. Hájsky speleoklub Oblastná skupina Orava Oblastná skupina Rokoš Speleoklub Ďumbier V prípade, že do 25.2.2015 nebudú doručené na sekretariát SSS, nebudú publikované v Spravodaji 1/2015.  Peter Holúbek, predseda SSSČítaj ďalej …