výbor SSS

pozvánka na výbor SSS 7.6.2024 v LM

Zápisnica č. 8/2024 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 7.6.2024 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda: P. Holúbek Čestný predseda: J. Tulis Členovia výboru: P. Magdolen, P. Herich, B. Kortman, K. Kýška, P. Pokrievka Členovia kontrolnej komisie: Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka, M. Kudla Ospravedlnení: M. Budaj, A. Lačný, M. Pancuráková, M. Zverka, P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom: 1. Ekonomická situácia SSS 2. Zhodnotenie zasadnutia predsedníctva 3. Spravodaj SSS 4. Centrálne podujatia (Jaskyniarsky týždeň vo Važci, meračský kurz, speleologická škola) 5. Rôzne (výročieČítaj ďalej …