zapisnica (Page 6)

Dňa 10. 6. 2016 o 13.00 hod. sa na sekretariáte SSS uskutoční výbor SSS s nasledujúcim programom: 1. Kontrola úloh z posledného výboru2. Uznesenie z 18. valného zhromaždenia3. Spravodaj SSS4. Stránka SSS5. Speleomíting 20176. Výnimka pre SSS, informácie o stave vybavovania7. RôzneČítaj ďalej …

Pri príležitosti 20. výročia zápisu jaskýň Slovenského krasu a Aggtelekského krasu do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa prezident SR Andrej Kiska a prezident Maďarska János Áder stretli v jaskyni Baradla blízko pohraničnej obce Aggetelek. Pred jaskyňou slávnostne odhalili pamätný stĺp. Čítajte viac: http://roznava.korzar.sme.sk/c/8011125/prezidenti-slovenska-a-madarska-si-pripomenuli-zapis-jaskyn-do-unesco.html#ixzz3n0riIi1L   http://www.netky.sk/clanok/prezident-navstivil-jaskyne-domica-a-baradla-zapisane-v-zozname-unesco   http://roznava.korzar.sme.sk/c/8011137/kiska-potencial-domice-nevieme-vyuzit-susedia-to-robia-lepsie.html?ref=avizoclČítaj ďalej …

Uznesenie zo 17.valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti11.apríla 2014 Svit 1. valné zhromaždenie SSS schvaľuje:a.) správu o činnosti za obdobie 2010-2013b.) správu o hospodárení za obdobie 2010-2013c.) správu kontrolnej komisie za obdobie 2010-2013d.) zmeny v stanovách: čl.3, odsek 4 doplniť písmeno e)členstvo v SSS zaniká, ak člen nezaplatí členský príspevok 2 roky po sebee.) vyznamenania členov a skupín SSSČítaj ďalej …

  Začiatok 13.00 1. Otvorenie 2. Schválenie programu, návrhov na predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, členov volebnej a návrhovej komisie 3. Správa o činnosti 4. Správa o hospodárení 5. Správa kontrolnej komisie 6. Rozprava k správam 7. Oceňovanie členov 8. Návrhy na zmeny stanov 9. Iné návrhy 7. Voľby orgánov SSS 8. Všeobecná rozprava 9. Uznesenie 10. Záver   Kandidátka na voľby orgánov SSS  Čítaj ďalej …