Zasadnutie výboru SSS 8. 11. 2019

Vážení predsedovia skupín a klubov SSS

dňa 8. 11. 2019 o 13.00 hod. sa uskutoční zasadnutie výboru na sekretariáte SSS s nasledovným programom:                                                                                                              

 1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho výboru
 2. Zhodnotenie centrálnych akcií (lezecké dni, jaskyniarsky týždeň)
 3. Vyhodnotenie zakúpenia dataprojektoru
 4. Projekt na dokumenty pre SMOPaJ
 5. Centrálny register neziskových organizácií
 6. Finančná situácia, uloženka SSS
 7. Vzdelávanie členov SSS
 8. Spravodaj SSS
 9. Podnet OZ Jaskyniari Plavecké Podhradie
 10. Zaslanie plánu práce na rok 2020
 11. Rôzne, podnety členov SSS

S pozdravom

M. Strmenská, sekretariát SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár