literatúra (Page 2)

P O Z V Á N K A  Speleoklub Tisovec na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí , organizuje v dňoch 13. – 15. októbra 2017 ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV VI. ročník v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci. Program:  13. 10. 2017 (piatok)  16.00 Príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie, uvítacie posedenie 14. 10. 2017 (sobota)  9.00 Stretnutie účastníkov – spoločenská sála v MsKS v Tisovci  10.00 – 14.00 Exkurzie do vybratých jaskyniarskych a potápačských lokalít Muránskej planiny  14.00 Slávnostné otvorenie: VI. ZRAZ SPELEOPOTÁPAČOV v MsKS v Tisovci Otvorenie výstavy v hudobnom salóniku MsKSČítaj ďalej …

Speleomítingu 2017 bude tradične predchádzať zasadnutie Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa bude konať 28. 4. 2017 so začiatkom o 13:00 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.Program zasadnutia predsedníctva bude v predstihu zverejnený na webovej stránke https://sss.sk/.   Speleomíting 2017 bude prebiehať v DK v Liptovskom Jáne 29. 4. 2017 so začiatkom o 9:00.K dispozícii budú dve prednáškové miestnosti, hlavný program sa bude odohrávať vo veľkej sále, druhá miestnosť bude slúžiť na výstavu fotografií, mapových diel a súčasne tu bude prebiehať prezentácia niektorých príspevkov s diskusiou v komornejšom duchu.Jednotlivé prezentácie budú zaradené do dvoch blokov s prestávkou na obed.Predpokladané ukončenie prednášokČítaj ďalej …

Zápisnica č. 8/2016 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného dňa 10. júna 2016 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda –  P. Holúbek Členovia výboru – M. Jagerčík,  J, Tulis,  P. Herich, Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka Členovia kontrolnej komisie –I. Demovič Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková Ospravedlnení – P. Strečanský,  G. Majerníčková, P. Magdolen Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.Čítaj ďalej …

Zápisnica č. 7/2015 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 4. marca 2016 v Liptovskom Mikuláši Prítomní: Predseda – P. Holúbek Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich, Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, O. Miháľová, M. Budaj Ospravedlnení – P. Strečanský, I. Demovič, M. Jagerčík P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.Čítaj ďalej …