Zasadnutie Predsedníctva SSS

sss

Pozývam Vás na zasadnutie Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 4. septembra 2020 (piatok) o 13.00 hod. v budove Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej ulici č.4 v Liptovskom Mikuláši.

Vzhľadom na situáciu, žiadame o účasť len predsedov, alebo poverených zástupcov.

Speleomíting 2020 sa z dôvodu celospoločenskej situácie konať nebude.

Program:

  1. Privítanie účastníkov, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Udelenie vyznamenaní (podľa návrhov zo skupín a klubov)
  4. Správa o činnosti SSS a výboru
  5. Správa o hospodárení za rok 2019, návrh finančného rozpočtu na rok 2020
  6. Správa kontrolnej komisie
  7. Kontrola uznesenia zo zasadnutia PSSS 2019
  8. Diskusia
  9. Hlasovanie o uznesení, záver

                        S pozdravom

                                                                                             Ing. Peter Holúbek                                                                                             predseda SSS       

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár