Speleomíting 1995

IV. Speleomíting – 1995, konal sa v dňoch 25. – 26. marca  v hoteli Mladosť vo Svite

Stalo sa už pravidlom, že na sklonku zimy sa stretávajú slovenskí jaskyniari vo Svite, aby sa mohli pochváliť úspechmi za predošlí rok. A veru bolo čím sa pochváliť. V hoteli Mladosť sa stretlo 120 slovenských jaskyniarov i hostí. Za ČSS sa zúčastnil jej predseda Ing. Michal Piškula, za SAŽP – centrum RNDr. Viera Tereková, CSc. a RNDr. Stanislav Klaučo
Na miesto stretnutia si jaskyniari zvykli a zdá sa, že v podstate vyhovuje.

Vyskytli sa drobné nedostatky, ale i zlepšenia. Ťažkosti sú tradične so zabezpečením techniky. Keďže ju nevlastníme sme nútení ju zháňať z rôznych strán. Preto vyzývam všetkých, aj kritikov, aby pomohli v budúcnosti z jej zabezpečením. Máme našťastie dobrých priateľov a organizácie, ktoré jaskyniarom fandia. Tu musím spomenúť aj stáleho sponzora a.s. Chemosvit, ktorí nám vždy umožní využiť bezplatne priestory hotela Mladosť, upraviť ceny nocľahu na únosnú mieru a ešte prispel i finančnou čiastkou 6 000 Sk pre SSS, ktorou sme mohli pokryť aj cestovné a ubytovacie náklady hostí a čestných členov. Pripraviť všetko počnúc pozvánkami, ubytovaním, stravovaním, panelmi, transparentmi, zatemnením miestnosti, atď. Nie je jednoduché, navyše ak človek je zamestnaný. Organizačné starosti sa znásobili aj prípravou valného zhromaždenia. Ale, keď sa táto akcia vydarí, všetko dobre dopadne a ľudia sú spokojní, tak je to najlepšia odmena. Nuž, toľko zo zákulisia celej akcie.

Program Speleomítingu bol pestrý a zaujímavý. Jaskyniari sa tu prezentovali svojimi najnovšími výsledkami speleologického výskumu a prieskumu na Slovensku aj v zahraničí, ukážkami využitia počítačov a topofilu v speleológii, ako aj proplematikou speleoarcheológie. Každý si našiel tému, ktorá ho zaujímala. Rozpisovať všetky objavené metre na Slovensku i v zahraničí snáď nie je potrebné, lebo boli opísané v Spravodaji. Členovia SSS predniesli o svojich objavoch prednášky spolu s premietaním videofilmov, alebo diapozitívov, či mapovou dokumentáciou. Zaujímavé boli prednášky z expedícií. Oživením bola pútavá prednáška o Bolívii od Štefana Labudu. Iste každého zaujala jaskyňa Lechuguilla a národné parky USA v podaní Gusta Stibrányiho, pre ktorú by bola vhodná i samostatná beseda. Peter Holúbek nás na chvíľu preniesol do exotického Mongolska a Zdeno Hochmuth do jaskýň v Nórsku.
Nové možnosti pre jaskyniarov poskytujú počítače. Ich využitie v speleológii predviedli Ing. I. Demovič, Doc. Z. Hochmuth a RNDR. E. Kladiva. RNDR. V. Tereková a RNDr. S. Klaučo za SAŽP  nás informovali o možnosti dlhodobého sledovania jaskynného prostredia pomocou moderných prístrojov. S problematikou práce v speleoarcheológii nás oboznámil PhDr. J.Bárta, CSc. a s výsledkami sčítania netopierov RNDr. M. Uhrín. Bola to skutočne pestrá paleta prednášok.
V budúcnosti  bude potrebné určiť aj maximálnu dobu trvania prednášok, pretože i keď sú mnohé zaujímavé, čas neúprosne tlačí.
Na paneloch propagovali svoju činnosť skupiny a kluby fotografiami a mapami jaskýň. Aj naši speleoumelci F. Miháľ a M. Kuchár sa predstavili so svojimi prácami. Určite nik neľutoval čas tu strávený. Napriek drobným nedostatkom má akcia stúpajúcu úroveň. A tak o rok sa dúfam znova stretneme v hoteli Mladosť vo Svite.
( Oľga Miháľová – Spravodaj č. 2/1995 )

 

PROGRAM 1995

PREDNÁŠKY    prednášajúci    OS,     SK
1    Nové objavy v jaskyni Javorinka    RNDr. S. Pavlarčík    OS Sp.Belá
2    Okienková jaskyňa    V. Daniel    SK Slov.raj
3    Bystrianský kras    D. Scala    OS Brezno
4    Výsledky sčítania netopierov    RNDr. M. Uhrín    JK  Murán. planina
5    Prepojenie jaskyne Psie diery a Stratenskej jaskyne    O. Miháľová    SK Slov.raj
6    Monitoring jaskynného prostredia    RNDr. V. Tereková
7    Bolívia ´94     Š. Labuda     SK Cassovia
8    Jubilejná jaskyňa RNDr. P. Magdolen, PhD.    Speleo Bratislava
9    Tišnovský kras    K. Molík    ČSS
10    Lechuguilla cave    G. Stibrányi    SK  J.Majku
11    Prierez 25 ročnou činnosťou Speleo Detva    P.Hipman    OS Zvolen
12    Speleoarcheológia    RNDr. J. Bárta, CSc.
13    Skalistý potok    Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc.    SK východ
14    Počítače v speleológii    RNDr. E. Kladiva    SK Cassovia
15    Trojrozmerné zobrazenie jask. priestorov    Ing. I. Demovič    OS Inovec
16    Rumunsko    RNDr. L. Novotný    SK Slov.raj
17    Mongolsko    Ing. P. Holúbek    SK Nicolaus
18    Velebit ´94    Mgr. B. Šmída    SK UK
19    Stratenská jaskyňa – video    O. Miháľová    SK Slov.raj
20    Jaskyňa pod Prašivou, jaskyňa Hričkov    Ing. Juraj Szunyog    SK Choč. vrchy
21    NSS Convention ´94, Národ. parky USA    G. Stibrányi    SK  J.Majku
22    Jaskyne v Nórsku, Španielsko    Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc.    SK východ
24    Francúzsko, Kaukaz    Ing. P.Pokrievka    SK Malá Fatra
24    Topofil a jeho využitie v speleológii    Mgr. B. Šmída    SK UK

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár