Speleoškola 2020

speleoskola

Tohtoročná Speleoškola z dôvodu hrozby COVID-19 sa bude konať netradične 20.-23.8.2020. Jedná sa už o 9. ročník jedinečného podujatia zameraného na jaskyne a všetko čo s nimi súvisí. Kurz je určený každému, nie sú nutné žiadne predpoklady, iba odhodlanie a túžba spoznávať krásy podzemia. Odbornými garantmi Speleoškoly sú Speleoklub TrnavaSpeleo Bratislava, pod záštitou Slovenskej speleologickej spoločnosti. Miesto konania, rekreačná oblasť Košarisko neďaleko Borinky, je na prvý pohľad len pokojným kútom malokarpatskej prírody. Všetko sa ale zmení, ak sa zameriame na to, čo je pod zemou. Borinská krasová oblasť a jej niekoľko kilometrové podzemné priestory sú tým, čo bežný turista nemá šancu spoznať. Práve preto je tu Speleoškola, ktorá to umožní.

4 dňový kurz je rozdelený do teoretickej, ale hlavne do praktickej časti. Účastníci sa naučia ako jaskyne vznikajú, kde ich môžeme nájsť, ako sa objavujú a ako sa v nich pracuje.

Pohyb v úzkych priestoroch načne praktickú časť v prvej navštívenej jaskyni – Sedmička.

, Speleoškola 2019, Slovenská speleologická spoločnosť, Slovenská speleologická spoločnosť

Nenápadný vchod tesne pri ceste sa o pár metrov rozšíri a cez Vstupný dóm nás zavedie do Veľkého dómu, čo je jeden z najväčších podzemných priestorov Borinského krasu. Plazenie blatovými chodbami sa po pár metroch stane každého neoddeliteľnou súčasťou a nebude mu to pripadať vôbec zvláštne.

, Speleoškola 2019, Slovenská speleologická spoločnosť, Slovenská speleologická spoločnosť

V tomto momente zabudne na všetky problémy, ktoré ho doteraz prenasledovali. Vôkol bude len tma, vlhko a skalné steny.

Druhý deň je venovaný nácviku lezenia a jeho následného využitia v jaskyni Veľké Prepadlé, v ktorej je stále aktívny vodný tok.

, Speleoškola 2019, Slovenská speleologická spoločnosť, Slovenská speleologická spoločnosť

Práve ten dotvára atmosféru tmy a ticha, farebných stien a červených postavičiek s prilbami a svetlami na hlavách.

V plnom nasadení sa ďalší deň pokračuje prechodom jaskynného systému Majkova jaskyňa-Stará Garda. Spolu s Jubilejnou jaskyňou, tieto vzájomne prepojené jaskyne vytvárajú jednu spoločnú, najdlhšiu a najhlbšiu jaskyňu Borinského krasu.

, Speleoškola 2019, Slovenská speleologická spoločnosť, Slovenská speleologická spoločnosť

V tomto momente je už jasné, že okolie Borinky a Košariska, už nikde nebude vnímané ako obyčajný les a chaty. Podzemné bohatstvo je doslova na skok od Bratislavy.

Záverečný deň je venovaný návšteve jednoduchej jaskyne s ukážkami mapovania a merania. Poznať dĺžku jaskyne a jej zakreslenie do mapy je pre jaskyniarov takisto dôležité.

, Speleoškola 2019, Slovenská speleologická spoločnosť, Slovenská speleologická spoločnosť

Speleoškola je vhodnou možnosťou na strávenie príjemných letných dní v srdci malokarpatskej prírody. To všetko v príjemnej atmosfére podobne zameraných ľudí. Na absolvovanie kurzu stačí len dobrá nálada, nebáť sa úzkych priestorov a chuť objavovať. Zapožičaná bude jaskyniarska kombinéza s prilbou a svetlom. Potrebné sú len vlastné gumáky, pevné gumené rukavice, šatka na krk a hlavu. O ostatné sa postarajú inštruktori, ktorí zabezpečia hladký priebeh celého kurzu.

Priebeh predchádzajúcich ročníkov a inšpiráciu do toho súčasného, priblíži článok a fotky v galérii.

Takže ak Vás tento program zaujal, chcete prebádať podzemie, neváhajte a prihláste sa.

Tešíme sa na Vás.

Zaujímavým bonusom pre čakateľov z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti je preplatenie polovice z nákladov na kurz. Čakateľ musí byť organizovaný v jednej z jaskyniarskych skupín v rámci SSS. Túto skutočnosť musí uviesť do registračného formulára na stránke www.speleoskola.sk Ako vysielajúcu organizáciu uvedie jaskyniarsku skupinu v ktorej je čakateľom. Po overení tejto skutočnosti uhradí čakateľ iba polovicu nákladov na kurz.

https://www.google.com/maps?ll=48.293003,17.126573&z=14&t=m&hl=en-US&gl=SK&mapclient=embed&cid=7678467949133708986