VÝSKUM, VYUŽÍVANIE A OCHRANA JASKÝŇ

, VÝSKUM, VYUŽÍVANIE A OCHRANA JASKÝŇ, Slovenská speleologická spoločnosť

14. vedecká konferencia

6. – 8. september 2022 Liptovský Mikuláš pri príležitosti 100. výročia objavenia Važeckej jaskyne 50. výročia objavenia Stratenskej jaskyne 50. výročia sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne

Abstrakty prednášok (1 500 až 3 000 znakov) je potrebné doručiť na SSJ najneskôr  do 30. júna 2022 na adresy: pavel.bella@ssj.skmilos.melega@ssj.sk

Je potrebné, aby sa záujemcovia z radov  SSS individuálne prihlásili na vyššie uvedené adresy.

Ďalšie informácie k podujatiu nájdete tu : http://www.ssj.sk/user_files/Cirkular1_14%20konferencia%20VVOJ_2022.pdf

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár