57. Jaskyniarsky týždeň Borinka – podzemné exkurzie

bratislava

bratislavaVeľké Prepadlé J-1 – na koniec

Presun z táboriska k jaskyni je po zelenej, neskôr modrej turistickej značke a trvá 45 minút. Účastníci sa prezlečú do jaskyniarskeho výstroja pred jaskyňou. Vstup do jaskyne predstavuje vybetónovaná šachta s dvoma na seba nadväzujúcimi oceľovými rebríkmi hlboká 8 m. Nasleduje nízky prechod do Hlavnej studne, ktorý sa v dĺžke 12 m prekonáva kolenačky. V rozmernej Hlavnej studni s hĺbkou 15 m je možnosť zlanovania, avšak uprednostňuje sa zostup 13 m fixným duralovým rebríkom. Z dna studne sa zostúpi pomedzi bloky 10 m nižšie do strmo klesajúcej chodby, ktorá je po 8 m prerušená 4m hlbokou studňou. Nezostupuje sa na dno, ale traverzom po oceľových roštoch sa prekoná vo výške do siene s blatovými nánosmi. Otvorom na konci siene sa zostúpi k šachte vystrojenej 7 m dlhým hliníkovým rebríkom. Ním sa zostúpi na dno ďalšej siene, sprava sa pripája nevýrazný prítok. Na konci siene sa prekonaním hlinitého valu zostúpi do šikmo uklonenej užšej chodby s vodným tokom na dne. Touto chodbou sa prejde 50 m k zúženému miestu, kde sa treba 3 m preplaziť po šikmej skale.

Potom sa dá postaviť v rozmernej sieni s hutným blatom na dne. Tu sa končí pohodlný prechod jaskyňou a nastupujú plazivky. Smerom po prúde vodného toku sa dá prejsť ešte 20 m k Starému sifónu, kde končí stará časť jaskyne. Nové časti objavené v polovici 80. rokov začínajú zo siene stúpajúcou blatovou chodbou Tobogan, ktorá sa po 5 m na najvyššom mieste vetví. Pokračovanie je doprava klesajúcou chodbou , ktorou sa striedavo plazí a striedavo ide štvornožky asi 70 m s občasnými pravouhlými zalomeniami. Po spomínaných 70 m je chodba preťatá kolmou poruchou, kde sa dá postaviť. Z tohto miesta nazvaného Kĺzačky vybiehajú vľavo aj vpravo strmo stúpajúce odbočky, strop je vo výške asi 10 m. Pokračovanie je v pôvodnom smere do nízkej blatistej chodby, po 15 m je na dne kaluž, cez ktorú sa treba preplaziť (Polosifón). Za polosifónom sa zmení smer chodby a klesajúcou plazivkou s reťazou slúžiacou ako pomôcka pri spiatočnej ceste sa prejde k hrane, ktorá ústi do priestrannejšej Kýblovej chodby. Dvojmetrový stupeň je vystrojený ďalšou reťazou a stúpačkami. Kýblová chodba smeruje naspäť k Starému sifónu, trasa pokračuje po toku do podobnej Pstruhovej chodby, ktorá je po 50 m ukončená sifónom. Ten sa obchádza nízkou plazivkou vľavo pred sifónom. Odbočka je vo výške asi 2 m od dna chodby, po piatich metroch plazenia nasleduje kolmý stupeň dohora vystrojený stúpačkami. Po výstupe sa klesá šikminou s pomocnou reťazou do Vianočnej siene, tu sa pripája prítok od jaskyne P-2, ktorý vzápätí mizne v krátkom sifóne. Obíde sa vystúpením do okna vo výške 2 m a hneď aj opätovným zostupom k vodnej hladine. Zostup je uľahčený povrazovým rebríkom. Pozdĺž vodného toku sa dá prejsť k Vianočnému sifónu pohodlnou Vianočnou chodbou dlhou 80 m. Pred sifónom 20 m vľavo odbáča Silvestrovská chodba. Výstup strmým blatovým svahom uľahčuje lano. Po 30 m stúpajúcej chodby nasledujú horizontálne plazivky, kde sa viackrát zmení smer. Keď sa zväčší profil chodby, tá začne klesať a znova sa zúži. Úzkym šikmým prielezom sa napokon zíde do strmo sklonenej pukliny naspodku rozšírenej do priestoru s vodnou hladinou s pôdorysom 4 x 1,5 m. Toto je Jazero rozčarovania a predstavuje ukončenie jaskynného systému. ďalší postup je možný len s potápačskou technikou. Tu sa exkurzia otáča a po rovnakej trase sa vystúpi na povrch. Odhadované trvanie exkurzie pri 10 účastníkoch je 5-6 hodín.

 

 

Veľké Prepadlé J-1 – po Starý sifón

 

Exkurzia predstavuje kratší variant predošlej. Účastníci navštívia starú časť jaskyne s priepasťami vystrojenými kovovými rebríkmi a zídu pozdĺž vodného toku k miestu Tobogan, ktoré neprekonáva. ale tu sa otočia späť. Je to pohodlná trasa vhodná pre jaskyniarov, ktorým sa nechce plaziť. Čas exkurzie je 3 hodiny.

 

Veľké Prepadlé – Jaskyňa P-2

Cesta k jaskyni sa zhoduje s predchádzajúcimi exkurziami. Vstup do jaskyne P-2 sa nachádza 50 m povyše vchodu J-1, tesne vedľa potoka, ktorý je hrádzou odklonený mimo jaskyňu. Vchod, ktorý funguje pri vysokých vodných stavoch ako ponor je tvorený kolmou 3 m hlbokou puklinou, ktorá je však primerane úzka a zostupuje sa voľne, prípadne s využitím ukotveného pomocného lana. Z dna sa pokračuje klesajúcou puklinovou chodbou, preťatá je kolmou poruchou a v priamom smere sa po 10 m otvorí 6 m hlboká šachta vystrojená pevným železným rebríkom. Od dna studne sa dá ísť dvoma smermi, rozmernejšia horizontálna chodba predstavuje prítokovú vetvu, po 6 m sa rozvetvuje, vľavo je prepojenie na jaskyňu Trojka, resp. na J-1 a vpravo chodba vyústi do sienky s balvanmi a štrkom na dne. Exkurzia vedie z dna studne tesnou klesajúcou chodbou so zúžením, ktoré limituje objemných jaskyniarov. Chodba vyústi v strope 7 m vysokej pukliny, kde sa tenkým roxorovým rebríkom zíde na jej dno. Vysoká puklina sa neskôr zníži do plazivky, prelezením 2 m úseku sa návštevník ocitne v strope 5 m studne vystrojenej masívnym kovovým rebríkom. Z jej dna pokračuje puklinová chodba, neskôr sa lomí kolmo doprava, zužuje sa na šírku 30-40 cm a vzápätí nasleduje posledná šachta – Dvojstudňa, skladajúca sa z dvoch stupňov 5 a 2 m, vystrojená je opäť fixnými železnými rebríkmi. Z dna Dvojstudne sa odtoková chodba rýchlo znižuje, vpravo sa pripája vodný tok z Prítokového sifónu, pokračuje sa priamo, kde sa dá preplaziť nízkym zúžením so štrkom na dne do priestrannejšej chodby vo vymytej skale s občasnými balvanmi. Táto horizontálna chodba sa po 20 m rozšíri a rozvetví. V smere na S postupne klesá do nízkej chodby, na konci zanesenej až po strop sedimentmi. Pokračovanie je vpravo, kedy sa za úzkym prielezom ukáže plošne najrozsiahlejší priestor – Veľká sieň s pôdorysom 6 x 3 m. V priamom smere na ňu nadväzuje menší dómik, kde sa nachádza pracovisko z rokov 2000-2001 – Lopatková chodba. Tu sa exkurzia končí a účastníci sa rovnakou trasou vracajú na povrch. Pod druhou studňou si môžu exkurzanti vyskúšať výstup cez jaskyňu Trojka, táto trasa je vhodná len pre skúsených plazivkárov. Čas exkurzie spolu s presunom z a do tábora trvá asi 4 hod.

 

Prechod Majkova j. – Stará garda

Z táboriska sa pôjde pešo popri základni Speleo Bratislava a cez chatovú osadu po modrej značke k asfaltovej ceste Košariská – Biely kríž. Od križovania potoku s cestou pri Jubilejnej jaskyni sa vystúpi asi 50 m do kopca k vchodu do Majkovej jaskyni. Cesta od tábora k jaskyni trvá 20 minút. Vo vybetónovanom vstupe sú dva diely oceľového rebríka v celkovej dĺžke 5 m. Zostúpi sa do blatistej sienky, z nej prielezom s dvomi stúpačkami do širšej pukliny a sledom krátkych stupňov sa zíde do najväčšieho priestoru starej časti Majkovej jaskyne – do Centrálneho dómu. Pozoruhodný je tu strop, ktorý vyzerá celkom labilne. Z Centrálneho dómu sa prekopanou a rozšírenou chodbou klesne do križovania s kolmou poruchou. Priamo pokračuje úzka chodba ukončená závalom, vpravo sa nachádza plazivka, ktorá vyústi do Kunieho dómu a pokračovanie na Starú gardu je vľavo, kam sa po stúpačkách zíde do Učiteľskej pukliny. Táto puklinová chodba, hoci už rozšírená, je stále najtesnejšou časťou Majkovej jaskyne. Pozostáva z troch stupňov prepojených klesajúcou chodbou a úzkou plazivkou. Zostup kolmými úsekmi uľahčujú dve fixné laná. Posledný stupeň vyústi doHnilej chodby, čo je už súčasť jaskyne Stará garda. Hnilá chodba je ukončená šikmým stupňom, po ktorom sa otvorí priestrannýPolnočný dóm, zrejme najväčší priestor Borinského jaskynného systému. Pohodlnými chodbami sa pokračuje ku odbočke doTurčianskej záhradky a ďalej popri kvapľovom útvare Škorpión ku stupňu so stúpačkami. Nasleduje široká, no nízka Plochá chodba, po preplazení záverečného úseku sa otvorí sieň s Kučeravými kvapľami. Ďalej sa plazí asi 15 m úsek, neskôr sa chodba rozšíri a vyústi do Siene strachu. Tu je rozhodujúca križovatka. Dopredu je chodba slepo ukončená, vpravo je rozširovaná Hilti puklina, ktorou sa dá prejsť do Jubilejnej jaskyne a vľavo vedie trasa k východu, kadiaľ sa pokračuje do nízkej chodby s hlinou na dne. Preplazením cez Žabie koleno sa dostávame do rozšírenej puklinovej chodby a vystúpaním dohora sa ocitneme opäť na rázcestí. Priamo sa nachádzajú najnovšie objavy – Studňa s vodopádom, trasa ale pokračuje širšou chodbou vľavo dole do Merkaptánovej pukliny. Toto bolo dlhoročné pracovisko bratislavských jaskyniarov, ktorí ju počas viac ako 5 rokov rozšírili z neprieleznej poruchy na súčasný stav. Výstup hore Merkaptánovou puklinou je uľahčený stúpačkami a lanom s uzlami. Pri hornom ukotvení lana možno pokračovať výstupom hore, ale oplatí sa zísť doľava cez šikmý prielez do Veľkého dómu, kde je pekná výzdoba a kniha návštev. Z Veľkého dómu sa treba vrátiť naspäť a vystúpiť fixnými roxorovými rebríkmi do Dómu netopierov. Z tohto dómu sa už pokračuje na povrch sériou stúpajúcich šácht a stupňov, všetky sú vystrojené fixnými rebríkmi alebo stúpačkami. Z Dómu netopierov sa takto prekonáva výškový rozdiel 50 m, na ceste je ešte rozsiahlejší Čierny dóm s ostrými koróznymi tvarmi. Posledný stupeň je už v betónových skružiach, kde sa výstupom po 7 m dlhom oceľovom rebríku dostávajú účastníci na denné svetlo. Exkurzia pri počte 10 účastníkov bude trvať 4 – 5 hodín.

 

 

Jaskyňa Stará garda – zostup na dno

Z tábora sa prejde modrou značkou cez chatovú osadu, pri poslednej chate sa odbočí na neznačkový chodník, ktorým sa zíde k potoku pri Jubilejnej jaskyni a pokračuje strmo do svahu lesnou cestou asi 100 m k malej plošinke v údolí s vyčnievajúcou betónovou skružou, čo už je vstup do jaskyne. Cesta k jaskyni trvá z tábora 20 minút. Po 6 m rebríku sa cez skruže zostúpi do vstupnej siene. Nasleduje 2 m hlboký stupeň prekonávaný voľne a pokračuje sa 3 m oceľovým rebríkom k stúpačkám umožňujúcim zísť ďalšie 3 m. Opäť je 2 m stupeň prekonávaný voľne, klesá sa nadväzujúcou chodbou, ktorá vyústi do Čierneho dómu. Ten sa schádza s pomocou 2 m roxorového rebríka. Za dómom sú klesajúce partie v blokovisku, ktoré je fixované lešením, v stabilných častiach sa ďalej zostupuje pomocou 2 m hliníkového rebríka do sienky a prielezom sa z nej príde do kruhovej studni s jednostopým fixným rebríkom a reťazou. Na dne tejto studne sa už otvorí Dóm netopierov, kde sa jaskyňa rozvetvuje. Na dno sa pokračuje otvorom v dne dómu, kadiaľ sa po dvoch roxorových rebríkoch v celkovej dĺžke 6 m zíde k novému rozvetveniu. Vľavo je prestrieľaná Merkaptánová puklina, priamo je prielez do Veľkého dómu. Pokračuje sa cez prielez a nadväzujúcou úzkou puklinou k lanovému traverzu, ktorým sa obchádza studňa na dne Veľkého dómu. Pri vzdialenejšom konci traverzu je pamätná kniha, kde sa zapisujú návštevníci jaskyne. Za knihou v zadnej časti Veľkého dómu sú pamiatky na činnosť skupiny Jána Majku, ktorá tieto priestory dosiahla v marci 1958. Z veľkého dómu sa pokračuje studňou na dne buď voľne, alebo po priložených rebríkoch, prechádza sa cez bloky o 10 m nižšie do prestrieľanej plazivky. Ňou sa treba preplaziť 10 m k záverečnej studni s úzkym hrdlom. Zostup aj výstup studňou uľahčujú stúpačky. na dne tejto studne je hromada štrku z prác na rozširovaní koncovej plazivky. Tu je najnižšie miesto jaskyne Stará garda v hĺbke -97 m. Exkurzia sa vracia naspäť do Dómu netopierov a návštevníci si ešte prezrú bočnú vetvu. Z Dómu netopierov sa vystúpi roxorovým rebríkom do horizontálnej chodby, ktorou sa po 20 m prejde k sieni so závalom na jednom a so studňou na druhom konci. V studni visí 7 m povrazový rebrík, ktorým sa zostúpi do väčšieho priestoru s lanovkou a s blatovým dnom. Na protiľahlej strane sa otvára kopaná chodba Fragment meandra, čo bolo dlhoročné pracovisko skupiny (s prestávkami v období 1992 – 2012). Vo vykopanej chodbe sa stále dá pracovať, na presun sedimentov však treba väčší počet ľudí. Z Fragmentu meandra sa exkurzia vráti do Dómu netopierov a výstupom po rebríkoch postupne až na povrch. Exkurzia s 10 účastníkmi bude trvať okolo 3 hodín.

 

 

Jaskyňa Stará garda – Koralová chodba

Trasa exkurzie je spoločná so zostupom na dno Starej gardy. V jaskyni účastníci zídu opísanou trasou do Dómu netopierov, odtiaľ zídu roxorovým rebríkom na dno, tam však nepokračujú priamo, ale zabočia doľava do Merkaptánovej pukliny. V zostupe tu pomáha lano s uzlami, neskôr aj stúpačky. Z dna pukliny sa pokračuje úzkou prestrieľanou chodbou, ktorá strmo stúpa a v hornom bode sa rozvetvuje. Doľava sa užšou chodbou dá prísť do tohtoročných objavov – k Studni s vodopádom, exkurzia ale pokračuje vpravo, kadiaľ sa zíde do nízkej chodby zatáčajúcej doľava do prekopaného polosifónu Žabie koleno. Za kolenom sa po 10 m chodba rozšíri a zdvihne. Tento priestor nazvaný Sieň strachu predstavuje kľúčovú križovatku. Exkurzia pokračuje v pôvodnom smere do vŕtačkou rozširovanej Hilti chodby. Tu sa striedajú klesajúce a stúpajúce úseky, väčšina chodby sa plazí alebo prelieza cez prekážky. Po asi 40 m sa prelezie opäť do väčšieho priestoru, doDómu v prechode. Z tohto dómu vybieha viacero odbočiek, trasa exkurzie vedie doprava, kde sa nadlezú bloky a otvorí sa Sieň nádeje, ktorá je vyzdobená kryštalickými podlahovými útvarmi. Postupuje sa ďalej po blokovisku, vľavo je odbočka na Jubilejnú jaskyňu, kde sa pri dostatku času môžu účastníci oboznámiť s miestom prepojenia s Jubilejnou (Sieň dokopaného Mikuláša), trasa je však v pokračovaní priamo hore, kde sa otvorí nízka Koralová chodba s najkrajšou výzdobou na prehliadkovom okruhu. Tu sa exkurzia otáča naspäť, cestou von sa ešte umožní prehliadka Studne s vodopádom, čo je momentálne najperspektívnejšie miesto na objav v Borinskom jaskynnom systéme. Doba trvania exkurzie je asi 4 hodiny.

 

 

Jaskyňa Sedmička – základný okruh

Z táboriska sa k jaskyni príde po asfaltovej ceste v smere na obec Borinka za 10 minút. Vybetónovaný vstup je vľavo 5 m od cesty. Za železnými dverami je Vstupný dóm, kde možno pozorovať korene stromov rastúcich nad jaskyňou. Premostením zo železných roštov a preliezaním pomedzi blokmi sa prejde do druhého väčšieho priestoru – do Skalného dómu. Z neho vpravo klesá Bahenná chodba, základný okruh však pokračuje vľavo k hliníkovým rebríkom. Výstupom po dvoch dvojmetrových rebríkoch sa dostávame do najväčšieho priestoru jaskyne, do Veľkého dómu. Z Veľkého dómu vybieha niekoľko chodieb, ktoré si postupne prezrieme. Vpravo od príchodu zostúpením cez skalný stupeň s tromi stúpačkami sa prejde do priestrannejšej Tunelovej chodby, ktorá bola pracoviskom začiatkom 80. rokov. Ukončená je prekopaným úzkym komínom, ktorým sa dá s námahou vyliezť do 3m dlhej horizontálnej puklinovej chodby. Druhá chodba vybiehajúca z Veľkého dómu je úzka puklinová Chodba s dilatometrom. Ten je umiestnený v jej rozšírení a zaznamenáva úž viac než 10 rokov pohyb horninového masívu. Nad dilatometrom sa dá vystúpiť do stropu chodby ešte asi 10 m, kde je najvyšší bod jaskyne, od povrchu je vzdialený iba 3 m (zistené lavínovými vyhľadávačmi). Tretia chodba z Veľkého dómu, ktorá patrí do základného okruhu je Jazierková chodba a príde sa k nej výstupom po balvanitom svahu vo Veľkom dóme do najvyššieho miesta a ďalej prekročením úzkej šachty s využitím stúpačky. Za stúpačkou je puklinová chodba, pokračujúca v priamom smere do Horného poschodia k najnovším objavom. Do Jazierkovej chodby sa dostaneme odbočením vpravo a predstavuje puklinový priestor vyplnený sintrovými nátekmi ukončený malým jazierkom 1,5 x 1 m. Pred jazierkom je bohatá výzdoba, vyniká tu mohutný stalagnát. Po návrate z Jazierkovej chodby si návštevníci môžu vyskúšať prechod testovacím okruhom, ktorý sa využíva na vylúčenie osôb s klaustrofóbiou. Začína plazivkou z najvyššieho miesta vo Veľkom dóme a sériou menších i väčších studní a plaziviek sa vyjde v Skalnom dóme pri hliníkových rebríkoch. Nasleduje už pohodlná cesta von z jaskyne. Trvanie exkurzie je 1 – 1,5 hod a je vhodná aj pre nejaskyniarov, resp. pre deti vo veku 5 – 12 rokov.

 

 

Jaskyňa Sedmička – Horné poschodie

Prístup k jaskyni a začiatok exkurzie je rovnaký ako pri základnom okruhu. Trasa sa odpája za Veľkým dómom pri odbočke do Jazierkovej chodby, kedy sa pokračuje priamo do nízkej siene a zostupom cez úzky otvor v jej pravej časti sa zíde do bohato vyzdobenej puklinovej chodby s hlinitým dnom. Po preplazení úzkou štrbinou nasleduje stúpajúci meander, ktorým sa príde do chaotických priestorov s blokmi a bočnými puklinami. Hneď na ich začiatku je menšia vyzdobená kaverna nazvaná Svätyňa. Plazením a preliezaním sa príde do vyššej pukliny so stalagmitmi, kde je odbočka na minuloročné objavy v dĺžke 70 m – Mišova svadba. Tieto priestory si účastníci môžu prezrieť pri ceste späť. Od odbočky vo vyzdobenej pukline dno stúpa a strop sa znižuje, až nasleduje 2 m dlhá plazivka, po ktorej sa prejde do úzkeho klesajúceho meandru. Opäť nasleduje nízky prielez, tentokrát v tvare dvoch zákrut a postaviť sa dá až po 10 m v Tiffanyho pukline. Tá je pomerne rozsiahla, do hornej časti sa vystúpi pomocou dvoch stúpačiek, čo sa však oplatí kvôli výzdobe, ktorá je považovaná za najkrajšiu v rámci celej jaskyne. V hornej časti Tiffanyho pukliny sa pomedzi kvaple zostúpi do nízkych plaziviek s blatom na dne a po ďalších 20 m chodby vyústia v záverečnom priestore Horného poschodia, vo Výstavnej sieni. Z nej stúpa pekná kruhová studňa 10 m dohora, na povrch však chýba ďalších 14 m. Aktuálne pracovisko je za závalom v hornej časti Výstavnej siene, kde sa zostúpi do blokoviska s nevýrazným prievanom. Tu sa exkurzia končí a nasleduje cesta späť po rovnakej trase. Doba trvania exkurzie pri 10 ľuďoch je asi 3 hodiny.

 

 

Jaskyňa Sedmička – Dóm emigrantov

 

Prístup k jaskyni je opísaný pri základnom okruhu. Po jeho absolvovaní sa účastníci nevrátia zo Skalného dómu naspäť do Vstupného dómu, ale pokračujú zostupom Bahennou chodbou až na spodný horizont – Riečisko. Bahenná chodba prekonáva výškový rozdiel 40 m, zostup je uľahčený najprv roxorovým rebríkom, neskôr sú na v chodbe položené lanové rebríky. Žiadny úsek nie je kolmý, ale prechod bez rebríkov by bol náročný vzhľadom na klzký blatový povrch chodby. Lanové rebríky končia za miestom Kľúč, kde nastal v druhej polovici 80. rokov prienik do nových častí, ktoré sú užšie a rebrík sa tu nevyžaduje. Na Riečisku možno postupovať po prúde i proti prúdu, aktívny tok však prúdi len pri mimoriadne vysokých vodných stavoch na povrchu (topenie snehu). Proti prúdu sa dá preplaziť cez dve kritické miesta až do Rumunskej pukliny, kde už začína prítok strmo stúpať a ukončený je závalom, pôdorysne sa blíži pod povrchový tok. Trasa exkurzie pokračuje po prúde cez prekopaný pieskový sifón do vyššej puklinovej chodby. Tá bola dlhé roky ukončená sintrovým zúžením, ktoré sa podarilo prekonať až v r. 2003. Za ním pokračuje nízka chodba ešte 40 m, prerušená je 2m stupňom a vyústi do najväčšieho priestoru spodnej úrovne – do Dómu emigrantov. Tu je neprielezný prítok zľava, pokračovanie je na dne piesčitou chodbou, ktorá bola po objave pracoviskom skupiny. Postupne sa tu podarilo dostať ďalších 20 m ďalej. Priestory končia zanesenou úzkou chodbou, pričom koniec je vzdialený od koncových partií Silnického jaskyne v rovnakej nadmorskej výške len okolo 20 m. Exkurzia sa vracia späť Riečiskom a nasleduje namáhavý výstup Bahennou chodbou. Jej trvanie je pre 10 osôb približne 3 hodiny.

 

 

Jaskyňa P-5 a Silnického

Z tábora sa ide po modrej turistickej značke cez chatovú osadu až k rybníčku pri opustenej horárni Dujnička. Od rybníčka sa krížom zíde k potoku, kde je 2 m od vodného toku betónová skruž bez uzáveru, ktorá predstavuje vstup do jaskyne P-5. Cesta z tábora k jaskyni trvá 15 minút. Po zostupe 2 m cez skruže nasleduje preliezanie pomedzi bloky a preplazenie šikmo nadol do jediného väčšieho priestoru jaskyne. Z tejto siene jaskyňa pokračuje dvoma vetvami. Oproti vstupnému prielezu jedna chodba klesá asi 10 m, ukončená je blokmi, kde je niekoľko slepých plaziviek. Do druhej vetvy jaskyne sa dá zo siene dostať prelezením cez balvan vpravo, nasledujú úzke šikmé šachty so závalmi, ktorými sa zíde na najnižšie miesto jaskyne v hĺbke -27 m. Pri vyšších prietokoch potoku na povrchu je táto vetve pretekaná vodou a zostupujúci jaskyniari sú úplne mokrí.

Po výstupe z jaskyne P-5 sa ide pozdĺž koryta potoka a 100 m poniže je v ľavom svahu betónový vchod do Silnického jaskyne. Vstup je bez uzáveru, kovovým rebríkom sa zostúpi 2 m nižšie na šikmé dno a po ďalšom 1,5 m stupni je už horizontálna chodba – Betónová plazivka. Za ňou sa prelieza klesajúcimi partiami a po 30 m je pohodlný priestor Rázcestie, kde sa jaskyňa vetví na Hornú a Dolnú vetvu. Exkurzia pokračuje do Hornej vetvy, kam sa vystúpi za využitia dvoch stúpačiek. V Hornej vetve sa striedajú horizontálne úseky so stupňami, po 30 m je prielez do menšej siene, kde na jej hornom konci bolo pracovisko skupiny začiatkom 90. rokov. Podarilo sa tu prejsť doDómiku nad suťoviskom, čo je najvyššie miesto v jaskyni. Ostatné objavy z minulého roku sú na dne siene hneď za prielezom v úzkej šachte Kapilára, kde sa dá zísť do 40 m dlhého pokračovania zakončeného Nevycválanou sieňou. Prechod do tejto siene je však náročný a účastníci exkurzie ju môžu navštíviť len na ich výslovné prianie. Od Kapiláry sa exkurzia vráti na Rázcestie a pokračuje Dolnou vetvou. Tu sa klesá v blokovisku, prekonáva sa prielez nazvaný Sedačka a ďalej sa preplazí k úzkej 3 m hlbokej studni Ponorka. Za Ponorkou sú už chodby v pevnom masíve. Po skalnom dne sa 2m studňou klesne do štrkovej plazivky, ktorou sa účastníci dostanú ku koncovému miestu pôvodnej jaskyne. Od tohto pomerne pohodlného priestoru pokračujú už len veľmi úzke plazivky, a preto tu exkurzia končí. Nasleduje návrat na povrch rovnakou trasou ako bol zostup. Exkurzia do jaskýň P-5 a Silnického trvé pri počte 10 ľudí okolo 4 hodín.

 

 

Jaskyňa Vlčie jamy a Ananásová

Z tábora sa peši prejde po asfaltovej ceste 2 km smerom na Borinku k ponorovej zóne Podrajd, odtiaľ lesnou cestou vľavo do kopca ešte 500 m k závrtovému ukončeniu slepej dolinky. Lokalita sa nazýva podľa zaniknutej trampskej osady aj Gros Ventre, jaskyniari ju označujú ako Veľký závrt. Peší presun sem trvá 40 minút. Na dne závrtu je vstup do podzemia tvorený betónovými skružami s oceľovým poklopom. Zostup skružami do jaskyne Vlčie jamy využíva 8 m roxorový rebrík, nasleduje ďalší 3 m stupeň so stúpačkami a šikmou vystrieľanou chodbou sa prejde k hlavnej priepasti vystrojenej 15 m lanovým rebríkom. Voda z malého toku, ktorý sa v závrte ponára je zvedená do plastových rúr, ktoré lemujú celú zostupovú trasu. Z povrazového rebríka treba vystúpiť pred jeho koncom na medzistupni a pomedzi vápencové bloky sa prejde do hlavného priestoru jaskyne, do Dómu s rozmermi 15 x 5 m a výške 2 – 8 m. Po stranách sú zachované zvyšky sintrových nátekov a aj niekoľko menších kvapľov. Na konci dómu a aj na jeho najnižšom mieste sú opustené pracoviská bratislavských jaskyniarov. Od konca povrazového rebríka sa dá dostať dolu do puklinových chodieb pretekaných vodou, ktoré sú výškovo pod Dómom, môžu sa exkurzne navštíviť, ak bude málo vody. Výstup z jaskyne je rovnakou cestou ako zostup a čas strávený v podzemí sa odhaduje na 1,5 hod.

Od jaskyne Vlčie jamy sa prejde krasovou plošinou do susedného menšieho údolia, kde sú vyvinuté tri závrty a ďalej sa cez nevýrazný hrebeň zostúpi do výraznej dolinky Jajcajov jarok, trampami nazývanej aj Údolie smrti. Na dne údolia pri ponore vodného toku je šachta spevnená karirohožou a betónovým poterom, ktorá predstavuje vstup do Ananásovej jaskyne. V šachte je rebrík z lešenárskych rúrok dlhý 6 m. Z dna šachty vedie klesajúca nízka chodba k ďalšiemu stupňu s hĺbkou 2 m, ktorý ústi do siene so závalom. Tu sa postup vpred otočí o 180°, teda pokračuje sa spodnou chodbou opačným smerom, jej rozmery sa zväčšia a v strope sa ukážu aj stalaktity. Nasleduje zostup po stúpačkách do strmo klesajúcej chodby, ktorou sa po 10 m zíde na aktívny tok ponárajúci sa na povrchu. Nízkou chodbou s vodou na dne sa prejde ďalších 10 m ku hrádzi, kde už je tok zvedený v plastovej rúre. Rozširovaná plazivka vedie ďalej, pričom sa viackrát zatáča a opäť sa pripája voda. Ukončenie je po 20 m za Nanodómom zúžením, čo je aktuálna letné pracovisko skupiny. V prípade, že sa na konci jaskyne nebude pracovať (presúvanie drviny a úlomkov vyššie), exkurzia tu končí a rovnakou cestou sa účastníci vrátia na povrch. Pri dostatku času sa môže od Ananásovej jaskyne pokračovať výstupom k asi 200 m vzdialenej jaskyni Notre Dame. Tá je tvorená priestrannou chodbou pre vzpriameného človeka, ktorá je po 25 m ukončená 15 m hlbokou vykopanou studňou. Od jaskyne Notre Dame, resp. Ananásovej sa zíde na asfaltovú cestu a ňou sa účastníci vrátia do tábora. Odhadovaný čas celej exkurzie je 4 – 5 hodín.

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár