Opustil nás speleopotápač a jaskyniar Viktor Ďurček

, Opustil nás speleopotápač a jaskyniar Viktor Ďurček, Slovenská speleologická spoločnosť

, Opustil nás speleopotápač a jaskyniar Viktor Ďurček, Slovenská speleologická spoločnosťViktor Ďurček (2.12.1950 Žilina – 16.9.2013 Prešov)

 

Viktor sa narodil v Žiline, po presťahovaní však svoje detstvo prežil v Prešove. Vyštudoval Strednú technickú lesnícku školu. Prešiel viacerými zamestnaniami. Pracoval v Strojstave, bol zamestnancom Pedagogickej fakulty UPJŠ, v Inžinierských stavbách, či ako živnostník. Časť života strávil na Kanárskych ostrovoch.

 

Už v génoch mal zakódový kladný vzťah k prírode. Bol zdatným športovcom, turistom, aj lezcom. Jeho najmilším koníčkom bolo športové potápanie. V tejto oblasti dosiahol vysoké postavenie keď získal odbornosť federálneho inštruktora potápania. Z potápania na voľnej hladine postupne prešiel aj na potápanie pod pevným stropom. Najprv to boli opálové bane na Dubníku. Neskôr po zoznámení sa so Zdenkom Hochmúthom sa zúčastnil, najpr ako suchý jaskyniar akcií na Rozpadlom grúni v Tatrách. Jeho prvé jaskynné potápanie sa koncom 70-tych rokoch uskutočnilo v Starom hrade. Aktívne sa zapojil v rámci potápačskej komisie SSS, pracovnej skupiny Východ do prieskumu jaskyne Skalistý potok v Slovenskom krase. Jeho zásluhou bol prekonaný náročný 21 sifón a objavené rozsiahle priestory „v priamom smere“. Okrem Skalistého potoka potápal v mnohých jaskyniach na Slovensku, v Demänovskej doline, Jánskej doline, Gombaseckej jaskyni a Brzotínskej vyvieračke v Slovenskom krase, v Javorinke,…. Zúčastnil sa niekoľkých záchranných akcií. Môžeme spomenúť záchrannú akciu v Javorinke, kedy cez zaplavenú chodbu Cerberus previedol jedenásť jaskyniarov. Okrem potápačských akcií sa súčastnil mnohých podujatí aj ako suchý jaskyniar a merač. Či už to boli akcie v jaskyni Zlomísk v Jánskej doline, či Moldavská jaskyňa. Bol zdatný lezec a aj vďaka jeho šikovnosti boli prekonané skalné stupne pri objavovaní v Skalistom potoku v smere do masívu Jasovskej planiny.

 

 

Mal prednosti, aj neresti ako každý človek. Mal zmysel pre humor, inokedy si „podudral“. Prekypoval výbornou kondičkou, bol dobrým znalcom prírody. Výborný, ale náročný potápač, pri ktorom sa „odchoval“ rad nových speleopotápačov. Dobrý bol aj v speleoalpinistike. S prekážkami, ktoré mu život kládol do cesty sa vždy vedel popasovať. Po jeho návrate z Kanárskych ostrovov sme s ním urobili začiatkom roka povrchovú akciu v krasovom kaňone Voroblik. Žial bola to akcia posledná…..

 

Život si s nami vie niekedy kruto zahrať. Viktor Ďurček 16. septembra 2013 zomrel. Posledná rozlúčka bude v dome smútku na centrálnom cintoríne v Prešove dňa 20.9.2013 o 11,30 hod.

 

autor: Jozef Kovalík

foto: P. Holubek

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár