Predsedníctvo SSS – 7. 8. 2021

bSSS2

Vážení predsedovia skupín a klubov Slovenskej speleologickej spoločnosti,

vzhľadom k situácii na Slovensku a programom jaskyniarskeho týždňa sa výbor SSS rozhodol zvolať na sobotu 7. augusta 2021 predsedníctvo SSS, ktoré sa začne o 10.00 v prednáškovej miestnosti Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na Školskej ulici č. 4 s nasledujúcim programom:

1. Privítanie účastníkov, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie

2. Schválenie programu

3. Udelenie ocenení podľa návrhov zo skupín a klubov

4. Správa o činnosti SSS a výboru

5. Správa o hospodárení za rok 2020, návrh finančného rozpočtu na rok 2021

6. Správa kontrolnej komisie

7. Kontrola uznesenia zo zasadnutia PSSS 2020

8. Diskusia

9. Hlasovanie o uznesení, záver

Výbor SSS a Kontrolná komisia

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár