Rok 2021 je Medzinárodným rokom jaskýň a krasu

opening ceremony

Vyhlásenie roka 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu (IYCK) je iniciatívou Medzinárodnej speleologickej únie (UIS). UIS je celosvetovou organizáciou so sídlom v slovinskej Postojnej, ktorá sa venuje prieskumu, dokumentácii, štúdiu a ochrane jaskýň prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Únia sa skladá z 54 členských štátov, ktoré myšlienku jednohlasne podporili. UIS organizuje každé štyri roky Medzinárodný speleologický kongres (ISC); ide o najvýznamnejšie svetové zhromaždenie vedcov, manažérov, pedagógov a prieskumníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom jaskýň a krasu. 18.-ty Medzinárodný speleologický kongres sa bude konať v roku 2021 vo francúzskom Chambery a bude tohto roku rozšírený o významnú udalosť medzinárodného formátu – oslavu Medzinárodného roka jaskýň a krasu. V rámci Medzinárodného roka sa usporiada viacero ďalších vedeckých a vzdelávacích akcií. Dlhý a neustále rastúci zoznam udalostí nájdete na oficiálnej webstránke IYCK www.iyck2021.org. Okrem členských štátov UIS sa na podpore myšlienky podieľajú desiatky medzinárodných a národných organizácií. Všetky podporujúce organizácie tiež nájdete na www.iyck2021.org, spolu s úplnými a aktuálnymi informáciami o Medzinárodnom roku jaskýň a krasu.

uis, Rok 2021 je Medzinárodným rokom jaskýň a krasu, Slovenská speleologická spoločnosť

Otvárací ceremoniál prebehne už 26. 1. 2021 o 15:00 SEČ v Paríži, vo Francúzsku. Môžete ho sledovať online https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA.

Ako k tomu celému došlo? Vysvetlenie sa ukrýva v širšom kontexte, ktorý hneď vysvetlíme.

Mottom Medzinárodného roka jaskýň a krasu je: Spoznávaj, porozumej a ochraňuj! Pri jeho plnení treba mať na zreteli, že kras je typom krajiny, ktorý pokrýva približne 20% zemského povrchu. Vzniká rozpúšťaním skalného podložia, a keďže na povrchu má mnoho podôb, pre laika môže byť len ťažko rozpoznateľný. Niekedy pôsobí dramaticky, inokedy malebne, no dôležité je, že iba určitú časť krasových foriem môžeme vidieť na povrchu. Veľká časť z ich pestrej škály sa totiž ukrýva v podzemí – v jaskyniach.

Jaskyne a kras predstavujú neoceniteľné zdroje. Stovky jaskýň po celom svete sú sprístupnené turistom a mnohé z nich nájdeme i medzi lokalitami Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Každoročne navštevuje jaskyne zhruba 150 miliónov turistov, ktorí prinášajú životne dôležitú podporu viacerým národným ekonomikám. Zásoby vôd v krase predstavujú približne 20% svetových zdrojov pitnej vody a zahŕňajú najvýdatnejšie studne a pramene na Zemi.

uis, Rok 2021 je Medzinárodným rokom jaskýň a krasu, Slovenská speleologická spoločnosť

Jaskyne a kras sú domovom veľkého množstva rozmanitých, dôležitých a vzácnych ekosystémov planéty, ktoré podporujú ekologickú rozmanitosť na povrchu i v podzemí. Aj najvýznamnejšie kultúrne a archeologické miesta na svete sa často nachádzajú v krasových či nekrasových jaskyniach. Keďže jaskyne a kras nepochybne prinášajú rozsiahly spoločenský úžitok, prichádzajú s nimi ruka v ruke i viaceré výzvy.

Jaskyne a s nimi súvisiace cesty krasových vôd nedisponujú takmer žiadnou filtráciou znečisťujúcich látok. Krasové rezervoáre predstavujú mimoriadne zložité a málo prebádané zásobárne podzemných vôd, ktoré možno len ťažko modelovať, no ľahko dochádza k ich kontaminácii. Často dokážu mimoriadne rýchlo a aj na vzdialenosť desiatok kilometrov prenášať patogény a znečisťujúce chemikálie do životne dôležitých vodných zdrojov, ktoré slúžia ľuďom i celému ekosystému. Keďže jaskyne a kras nezriedka predstavujú úplne skryté krajinné prvky, vo všeobecnosti nie sú dostatočne preskúmané, a len málo vedcov a správcov prírodných zdrojov má potrebné znalosti pre ich dôkladný prieskum a adekvátny manažment. Z toho vyplýva smutný fakt, že mnohé vlády vôbec neberú jaskyne a kras do úvahy alebo hlboko podceňujú ich skutočný význam.

V zmysle plnenia hlavných cieľov Medzinárodného roka jaskýň a krasu sa UIS spolu s medzinárodnými a národnými organizáciami pôsobiacimi v krase a jaskyniach snažia:

  • Zlepšiť verejné povedomie o tom, ako sa jaskyne a kras dotýkajú každodenného života miliárd ľudí
  • Podporovať význam jaskýň a krasu prostredníctvom udržateľného rozvoja, najmä so zreteľom na kvalitu a kvantitu krasových vôd, poľnohospodárstvo, geo- a eko-turistiku a prírodné, resp. kultúrne dedičstvo
  • Ukazovať do akej vysokej miery je štúdium a primerané hospodárenie s jaskyňami a krasom rozhodujúce pre globálnu ekonomiku a životné prostredie Zeme
  • Budovať celosvetovú vzdelávaciu kapacitu prostredníctvom aktivít zameraných na vedu o jaskyniach a krasových javoch (speleológia, karsológia)
  • Podporovať povedomie o interdisciplinárnej povahe vied a manažmentu v oblasti jaskýň a krasových javov, a pritom zdôrazniť potrebu interakcie medzi rôznymi vednými odbormi a oblasťami manažmentu vo výskume, vzdelávaní a ochrane životného prostredia dnes i v budúcnosti
  • Naviazať trvalé partnerstvá s cieľom zaistiť kontinuitu uvedených činností tak, aby Medzinárodným rokom jaskýň a krasu neskončili, ale pretrvávali a úspešne pokračovali i naďalej

K iniciatíve UIS sa pridáva aj Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Slovenská speleologická spoločnosť (člen UIS), ktoré v roku 2021 pri príležitosti 100. výročia objavenia demänovského Chrámu slobody a 150. výročia speleoarcheologických výskumov na Slovensku, ako aj Medzinárodného roka jaskýň a akrasu organizujú 13. vedeckú konferenciu Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, ako aj 61. Jaskyniarsky týždeň SSS v Demänovskej doline.

Podľa informácií prezidenta UIS dr. George Veni-ho spracoval a doplnil Lukáš Vlček.

Jeden komentár

  1. rad by som sa zucastnil, ale neviem ci bude potrebny respirator na pysku, myslite ze to bude nutne pre ucast?

Comments are closed.