Speleomíting 2024

pozvanka

Speleomíting 2024 sa uskutoční 23. – 24. Marca 2024,

s prednáškovou časťou tradične v sobotu, a možnosťou exkurzie alebo účasti na pracovnej akcii v nedeľu. 

Prihlasovanie príspevkov je otvorené, prihlásiť sa môžete na tomto

Uzávierka prihlasovania príspevkov je 29. 02. 2024 o 12:00 CET

Chceš zorganizovať pracovnú akciu alebo exkurziu do jaskyne počas speleomítingu?

Chcel/a by si prispieť svojim kreatívnym talentom k speleomítingu? Zapoj sa do súťaže o nové LOGO Speleomítingu! Tvoje logo sa môže stať oficiálnym znakom podujatia.

Chceš sa zapojiť do podujatia a pomôcť s niektorými úlohami (fotenie, propagácia, grafika) alebo chceš prísť ponúkať svoje produkty (kombinézy, lezecký vercajg, kopáčske vynálezy)?

, Speleomíting 2024, Slovenská speleologická spoločnosť