spravodaj sss (Page 10)

Vážení kolegovia, jaskyniari z Demänovskej a Jánskej doliny pripravujú monotematické číslo liptovského spravodaja s využitím zdrojov mimo SSS. Touto cestou by sme chceli vyzvať všetkých členov SSS o príspevky, ktoré by boli tematicky venované krasu Liptova (okresy L. Mikuláš, Ružomberok a čiastočne Poprad -Štrba, Liptovská Teplička), aby bolo číslo čo najpestrejšie. Termín je do 20. júna.   Hotové príspevky prosím posielať na adresu  Bohuslav Kortman <bohuslav.kortman@speleostrazov.sk> a Ján Kasák <jan.kasak@speleostrazov.sk> Vďaka za pochopenie a dodanie materiálu Peter HolúbekČítaj ďalej …

K dnešnému dňu neboli na SSS doručené správy týchto skupín/klubov. Hájsky speleoklub Oblastná skupina Orava Oblastná skupina Rokoš Speleoklub Ďumbier V prípade, že do 25.2.2015 nebudú doručené na sekretariát SSS, nebudú publikované v Spravodaji 1/2015.  Peter Holúbek, predseda SSSČítaj ďalej …