Oznam o uzávierke Spravodaja

redakčná uzávierka príspevkov do Spravodaja 2/2016 je do 30. 6. 2016. Materiál zaslaný po tomto termíne bude presunutý do čísla 3/2016.

Facebook komentár

Komentár WEB

Pridaj komentár