spravodaj (Page 3)

Dňa 10. 6. 2016 o 13.00 hod. sa na sekretariáte SSS uskutoční výbor SSS s nasledujúcim programom: 1. Kontrola úloh z posledného výboru2. Uznesenie z 18. valného zhromaždenia3. Spravodaj SSS4. Stránka SSS5. Speleomíting 20176. Výnimka pre SSS, informácie o stave vybavovania7. RôzneČítaj ďalej …