Zasadnutie výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti

bSSS2

sa bude konať dňa 17. 6. 2022 o 13.00 hod. na sekretariáte SSS.

Program zasadnutia :

1.       Privítanie

2.       Zhodnotenie XX. Valného zhromaždenia a Speleomítingu´2022

3.       Finančná situácia SSS

4.       Spravodaj SSS a webová stránka

5.       Centrálne podujatia

6.       Rôzne

Ďakujem

M. Strmenská, sekretariát SSS