Výzva pre jaskyniarov

, Výzva pre jaskyniarov, Slovenská speleologická spoločnosť

Pred 100 rokmi 30. júna 1920 sa narodil významný slovenský jaskyniar Anton Droppa (1920 – 2013), čestný člen našej Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vedenie spoločnosti rozhodlo storočnicu jeho narodenia pripomenúť si zborníkom zameraným na objavovanie, prieskum a dokumentáciu jaskýň. Touto cestou vyzývame všetkých jaskyniarov, najmä tých, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z praktickej jaskyniarskej činnosti, aby svoje poznatky zhrnuli do príspevkov, ktoré sa budú publikovať v zborníku a ten sa bude distribuovať členskej základni. Rozsah príspevku by nemal presiahnuť 50 000 znakov a 15 fotografií.

Termín odovzdania príspevkov je práve 30. jún 2020, keď má A. Droppa výročie. Príspevky posielajte na adresu sekretariátu SSS sekretariat@sss.sk. Určite by bolo užitočné aj stretnutie, kde by sme si mohli pozrieť prezentácie z jednotlivých oblastí, ale vzhľadom na okolnosti sa stretnutie k tomuto jubileu zatiaľ neplánuje, čas ukáže, ako sa bude situácia u nás a v okolitých krajinách ďalej vyvíjať. Ak priaznivo tak vedenie SSS určite zorganizuje aj seminár, kde by sa pripomenulo výročie a vymenili sme si skúsenosti.

Výbor Slovenskej speleologickej spoločnosti

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár