Výzva pre jaskyniarov na prezentáciu na medzinárodnom speleologickom kongrese UIS

uis2021

V dňoch 25. júla – 1. augusta 2021 sa plánuje 18. medzinárodný
speleologický kongres vo Francúzsku. Naša spoločnosť by sa chcela
prezentovať reprezentačným časopisom formátu A-4, ktorý  plánuje
zostaviť Lukáš Vlček. Kto má záujem sa prezentovať, nech porozmýšľa a
napíše príspevok, ktorým by mohol osloviť medzinárodnú speleologickú
pospolitosť. Termín na odovzdanie príspevkov ešte nie je stanovený, ale
keďže pôjde o anglickú verziu, tak v priebehu mája bude treba mať všetky
príspevky v slovenskom jazyku sústredené na redakčné spracovanie.

Výbor SSS

web: https://uis2021.speleos.fr/

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár