Zasadnutie výboru SSS

bSSS2

Zasadnutie výboru sa uskutoční 1. 3. 2024 o 13:00 hod. na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši.

Program:

  1. Spravodaj SSS
  2. Finančná situácia
  3. Príprava predsedníctva  a Speleomítingu 2024
  4. Rôzne