Grant pre členov SSS do 400€

cosu granty

Výbor Slovenskej speleologickej spoločnosti vyhlasuje grantovú podporu pre svojich členov do 400,- Euro. Žiadame záujemcom aby formulár vyplnili a poslali najneskoršie do 31. mája roku 2023. V priebehu júna budú oznámené výsledky o ktorých rozhodne výbor SSS.

Formulár zasielajte na vybor@sss.sk a speleo@sss.sk

Výbor SSS 15. mája 2023