Odporúčania pre autorov Spravodaja SSS

 

Tieto odporúčania vyplynuli z praktických skúseností redakcie a najčastejších problémov pri spracúvaní príspevkov. Ich dodržanie už v priebehu tvorby príspevku umožní operatívnejšie zaradenie príspevku a jeho jednoduchšie spracovanie bez nutnosti zbytočných opráv. Dôraz treba klásť najmä na parametre obrázkov a máp, opravy nevyhovujúcich nie sú v redakcii možné, prepracovanie musí urobiť autor. Príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito požiadavkami, nebudú vyradené z publikovania, ich spracovanie je však oveľa zložitejšie a časovo náročnejšie. Odporúčania nie sú zložité, väčšina sa dá jednoducho dodržať a uľahčiť tak prácu redakcii. Za porozumenie a pozorné preštudovanie vopred ďakujem.

 

Texty:

 

Píšte v textovom editore MS Word, nepoužívajte prechod na nový riadok klávesom „Enter“ s výnimkou nového odstavca. V nadpisoch nerobte medzery medzi jednotlivými písmenami, nepíšte veľkými písmenami. Na zvýraznenie textu (nadpisov, názvov a pod.) použite tučné alebo polotučné, prípadne podčiarknuté písmo, latinské mená taxónov píšte kurzívou, iná grafická úprava textu je zbytočná.

Obrázky nevkladajte do Wordu, pripojte ich ako samostatné súbory. Ak je potrebné umiestniť obrázok na presné miesto, označte ho v texte prázdnym riadkom a poznámkou (napr.: Tu vložiť obr. 1). Tabuľky píšte prostredníctvom tabulátorov, prípadne v programe Excel. Názov dokumentu píšte stručne (max. 8 znakov), bez diakritiky s príponou .doc.

Obrázky:

Počítačovo spracované príspevky posielajte elektronickou poštou (jan.kasak@speleostrazov.sk a zároveň aj na adresu bohuslav.kortman@speleostrazov.sk), prípadne na  CD alebo DVD nosiči klasickou poštou (Bohuslav Kortman, Stred 66/61, 017 01 Považská Bystrica). Rovnako je možné príspevky poslať na sekretariát SSS. Ak posielate podklady na skenovanie (fotografie alebo mapy), tak v maximálnej veľkosti A4, texty na papieri písané čitateľne, najlepšie strojom. Uveďte vždy kontakt na autora (telefonický), ak nemáte možnosť bezprostredne reagovať na email pre prípadné korekcie alebo nejasnosti.

 

Ján Kasák 

Facebook komentár

Komentár WEB

Pridaj komentár