Pozvánka na zasadnutie výbor

bSSS2

Vážení členovia výboru a kontrolnej komisie,

pozývam Vás na zasadnutie výboru Slovenskej speleologickej
spoločnosti, ktoré sa uskutoční

dňa 24.11. 2023 o 13:00 hod. na sekretariáte SSS.

Program

1. Finančná situácia, 2 % za rok 2022 a registrácia na rok 2023
2. Spravodaj SSS,  prizvanie M. Kudlu so správou o zostavovaní
čísla 4 a problémoch pri zostavovaní čísiel 1-3
3. Centrálne podujatia, zhodnotenie JT, speleomíting 2024 a
predsedníctvo
4. Príprava náučných prednášok po predsedníctve a na
speleomíting
5. Rôzne

S pozdravom

Peter Holúbek