Publikované v Canberra Speleological Society

Na strane 9 článok o krase Slovenska a jaskyniach.

Karst, caves and caving in Slovakia, John Brush

PDF

Facebook komentár

Komentár WEB

Pridaj komentár