Seminár Využívanie 3D technológií na dokumentáciu podzemných priestorov

sss

V piatok 24. 11. 2017 od 12:00 sa v priestoroch SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši uskutoční pod
záštitou SSS odborné stretnutie na témy týkajúce sa nástupu nových 3D technológií a ich
využitie v speleologickej praxi. Stretnutie bude prebiehať formou štruktúrovanej diskusie na
témy uvedené nižšie, s cieľom uviesť zúčastnených do aktuálnej situácie v obore (súvisiacich)
3D technológií a hľadať riešenia a možnosti uspokojenia dokumentačných a výskumných
potrieb jednotlivých účastníkov.
Hlavné body programu stretnutia:
1. Spôsoby získavania 3D údajov
2. Automatizácia merania
3. SLAM algoritmy
4. Práca s mračnom bodov
5. Analýza prvkov mračna bodov a tvorba máp
6. Tvorba 3D modelov

Pavel Herich

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár