Speleomíting 2006

 

Jubilejný 15. ročník celoslovenského stretnutia jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti sa konal 8. apríla 2006 v Dome kultúry vo Svite. Zišlo sa na ňom vyše 250 jaskyniarov i obdivovateľov našej krásnej záľuby. Zo zahraničia sa ho zúčastnil predseda ČSS Zdeněk Motyčka, českí a poľskí jaskyniari.

 

Speleomíting sa už stal tradíciou, na ktorom sa hodnotí naša celoročná práca. Jaskyniarstvo je pre nás nie len záľubou, ale aj životným štýlom, pre ktorý sme ochotní znášať jaskyniarsku drinu, ťažké nepohodlné podmienky.

     Za touto drinou je túžba po objavovaní nového a neznámeho, ktorá znamená šťastie i úspech, ale aj sklamanie. Preto je potrebné aby sa na toto naše snaženie  nezabudlo. Práve Speleomíting je miesto, kde majú možnosť jaskyniari sa stretnúť, vymieňať si skúsenosti i zážitky.  Jeho program si vytvárate vy sami vďaka vašej speleologickej činnosti. Bola by určite škoda, ak by sa táto tradícia narušila.

      Jaskyniari i teraz prezentovali aktuálne výsledky prieskumu a výskumu jaskýň u nás i vo svete. Odznelo 19 zaujímavých prednášok zo života jaskyniarov, ich objavov, ako aj speleoarcheologických nálezov v jaskyniach.

     V Demänovskom jaskynnom systéme sa jaskyniarskemu klubu Demänovská dolina podarilo objaviť 1 km nových chodieba v spolupráci s klubom Nicolaus a Červené vrchy sa podieľali na objave 2,5 km dlhej jaskyne Okno.

     Zaujímavé boli objavy v Levočských vrchoch, kde v treťohorných pieskovcoch Speleoklub Šariš objavil najväčšiu pseudokrasovú jaskyňu na Slovensku s dĺžkou 740 m a črtá sa im ďalšia ešte dlhšia jaskyňa.

      Veľmi zaujímavé bolo rozprávanie a premietanie Igora Papa o objavoch v jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách. V náročnom prostredí objavujú stále ďalšie metre vysokohorskej jaskyne, ktorá už má 9,5 km a hĺbku 433 m. Patrí im za to uznanie a obdiv.

     Slovenskí jaskyniari už tradične dosahujú i v zahraničí skvelé výsledky, na ktoré môžeme byť právom hrdí.

     Dve výpravy do Kosova priniesli pekné nové objavy v jaskyni Velika klisura a v Macedonsku pokračovali v prieskume Solúnskej jamy v pohorí Jakupica.

     Expedície do Venezuely na stolové hory prinášajú stále nové objavy. Najdlhšou jaskyňou v kremencoch na svete sa stala jaskyňa Kryštálové oči na Roraime. Slovenskí jaskyniari, s dvoma českými a venezuelskými  jaskyniarmi ju spojili s ďalšími jaskyňami do jedného systému s celkovou dĺžkou cca 5 300 m.  Videozáznam z tejto jaskyne i ostatných na stolových horách  poskytol divákom silný zážitok.

     Do Mexika sme sa preniesli cez film českého jaskyniara – predsedu českej speleologickej spoločnosti Zdeňka Motyčku. V rámci medzinárodnej expedície slovenských a českých speleopotápačov i v roku 2005 pokračovali objavy v systéme zaplavených jaskýň v Yucatane (Mexiko). Nafilmované zábery nás zaviedli do jaskýň s prekrásnou jaskynnou  výzdobou skrytou pod čírou vodnou hladinou.

Je to len krátky výpočet úspechov slovenských speleológov. Sme na nich hrdí. Vážime si prácu všetkých, veľké, ale aj ťažko vydreté malé objavy.

     Speleomíting sa skončil a o rok budeme so zvedavosťou očakávať aké nové prekvapenia nám jaskyniari pripravia.

Slovo na záver.

     Sklamaním nielen pre mňa bola panelová výstava vo vestibule Domu kultúry. Tohoto roku boli len traja vystavovatelia: OS Brezno – Speleologická dokumentácia Bystrianskej jaskyne, JK Varín – Nekrológ Jaskyne pod vyvieračkou, SK Šariš – Jaskyňa pod Spisškou. Je to škoda. Bolo to zaujímavé spestrenie Speleomítingu. Verím, že o rok toho  bude viac.

      Ďalším sklamaním je prístup vás jaskyniarov  k tejto akcii. Na záver Speleomítingu ostala len hŕstka divákov, dokonca i ten, ktorý si mal prevziať cenu diváka už tam nebol. Chápem, že niektorí sa ponáhľajú na vlak, či autobus, ale mnohí tu boli so svojimi autami a neboli tak tlačený časom. Je to škoda, lebo tým znižujú dôstojnosť tejto akcie a všetkých, ktorí sa o dobrý priebeh Speleomítingu snažili.

     

Slovenská speleologická spoločnosť udelila ocenenie:  

  • za výsledky pri prieskume a dokumentovaní jaskýň Demänovskej doliny v roku 2005

       členom jaskyniarského klubu Demänovská dolina, klubu Nicolaus a Červené vrchy.

 

  • za speleologické výsledky dosiahnuté počas expedícií na stolové hory vo Venezuele v roku 2005 svojim členom: Branislavovi Šmídovi, Erikovi Kapucianovi, Marcelovi Griflíkovi, Mariánovi Majerčákovi, Jánovi  Pavlíkovi a Zdenkovi Hochmuthovi.

 

Diváci vyhodnotili prednášky na Speleomítingu takto:

 

  • najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít :

       “ Objavy v roku 2005 v jaskyni Mesačný tieň“     prednášajúci Igor Pap

  • najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest:

       “ Expedícia Kukenan – Roraima 2006 ( Venezuela )“ prednášajúci B. Šmída a P.Medzihradský

  • najlepšia panelová dokumentácia:

      OS Brezno – Speleologická dokumentácia Bystrianskej jaskyne

 

Oceneným odovzdal predseda SSS Bohuš Kortman a organizátorka podujatia Oľga Miháľová ceny, ktoré im poskytla:

  • Slovenská speleologická spoločnosť  – venovala knihy
  • Meander s.r.o. (Gustáv Stibrányi ) – venoval jaskyniarsku kombinézu Helix, 1 ks veľký transportný batoh,1 ks malý transportný batoh
  • Žilmont s.r.o. Žilina: 2 ks laná statik – 60 m / 10,5 mm  a 60 m / 11 mm

Sponzorom  úprimne ďakujeme.

Oľga Miháľová 

 

PROGRAM 2006

Prednášky

Prednášajúci:

skupina, klub:

Pustá jaskyňa

Ing. Ján Dzúr

JK Demän. dolina

Budovanie vstupu do Jubilejnej jaskyne

Ing. Tomáš Ďurka

Speleo Bratislava

 

Jaskyňa Javorinka – Trojkráľová chodba

Igor Michlík, Ľubomír Plučinský

JS Spišská Belá

40. rokov SK Slovenský raj

Ing. Ján Tulis

SK Slov. raj

Expedícia Kukenan – Roraima 2006 (Venezuela)

Cueva Ojos de Cristal – 15,3 km – najdlhšia kvarcitová. jaskyňa sveta

 

Peter Medzihradský

Mgr. Branislav Šmída

 

JK Dubnica n.V.

SK UK

Jaskyňa pod Spišskou – najväčšia pseudokrasová jaskyňa na Slovensku (Levočské vrchy)

Gabika Majerníčková, Tina Majerníčková, Jana Bakičová

 

SK Šariš

Jaskyňa Okno

Ing. Peter Holúbek

SK Nicolaus

Jaskyniarstvo v Slovinsku

Milan Horňák

SK Malá Fatra

Zo života breznianskych jaskyniarov Bystrianská jaskyňa

Peter Molčány

OS Brezno

Nové speleoarcheologické objavy

na východnom Slovensku

Mgr. M. Soják, PhD

SK Slov. raj

Novinky z Borinky

RNDr.Peter Magdolen,PhD.

Speleo Bratislava

Belánska stena Havran

Igor Michlík

 

JS Spišská Belá

Xibalba 2005 – nové objavy v Yucatane

Zdeněk Motyčka

ČSS

Pravekí obyvatelia Domice

 

SSJ

Mesačný tieň

Pavol Barabáš

 

Objavy v roku 2005 – Mesačný tieň

Igor Pap

SK Červ. vrchy

Pružinská Dúpna jaskyňa

Slavo Chmela

JS Aragonit

Sibír 2005

RNDr.Peter Magdolen,PhD.,

Ing. Peter Holúbek

Speleo BA

SK Nicolaus

Veľká ľadová priepasť pri Ohništi

Ján Krajčík

Speleo BA

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár