Speleomíting 2007

pdf

Vo Svite sa 14. apríla 2007 uskutočnil 16. ročník celoslovenského podujatia Slovenskej speleologickej spoločnosti – Speleomítig.
Jaskyniari a obdivovatelia tajomného podzemného sveta sa zišli v Dome kultúry, aby prezentovali celoročnú úspešnú činnosť jednotlivcov i speleologických klubov a skupín na území Slovenska i v zahraničí. Na podujatí sme privítali hostí: predsedu ČSS Zdeňka Motyčku, zástupcov SSJ, SMOPaJ, českých a poľských jaskyniarov.

 

Po otvorení Speleomítingu a privítaní hostí hlavnou organizátorkou Oľgou Miháľovou a predsedom SSS Bohušom Kortmanom boli udelené ocenenia Slovenskej speleologickej spoločnosti:

 

 

 za objav jaskyne Nová Michňová na Muránskej planine v roku 2006 členom Speleoklubu Tisovec
 za dlhoročné organizovanie úspešných prieskumných a dokumentačných speleologických expedícií na Balkán Jánovi Šmollovi – SK Červené vrchy a členom ďalších zúčastnených skupín a klubov SSS
 za dlhoročnú filmovú dokumentáciu a propagáciu slovenského jaskyniarstva čestné uznanie Slavovi a Petrovi Chmelovcom, členom Slovenskej speleologickej spoločnosti
 za vedenie internetovej stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti pochvalné uznanie Gabrielovi Lešinskému – Speleoklub Drienka
 za dlhoročné organizovanie Speleomítingov vo Svite pochvalné uznanie Oľge Miháľovej, členke výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti

 

Slovenskí, českí a poľskí jaskyniari prezentovali na Speleomítingu zaujímavosti z oblasti speleológie, výsledky prieskumu a výskumu jaskýň i krasu u nás a vo svete za uplynulý rok, ale aj nové objavy v tomto roku. Program bol bohatý, čo svedčí o aktivite klubov a skupín SSS. Naši jaskyniari bez zveličenia patria medzi špičku v celosvetovom meradle.
 V jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách sa za minulý rok objavili 4 km nových priestorov. Táto vysokohorská jaskyňa dosiahla dĺžku 13,6 km a hĺbku 441 m.
 V Muránskom krase objavili členovia Speleoklubu Tisovec jaskyňu Nová Michňová s dĺžkou 750 m.
 Dĺžka najdlhšieho jaskynného systému na Slovensku – Demänovských jaskýň po objavení nových častí Jaskyne slobody a Pustej jaskyne prekročila 35 km.
 V jaskyni Velika Klisura / Kosovo sa podarilo zmapovať 5,3 km chodieb a dosiahnuť výšku +300 m.
 Na Yucatane v Mexiku speleopotápači SSS a ČSS objavili a zdokumentovali bezmála 10 km nových chodieb v tamojších zatopených jaskyniach.
 V rámci expedície Krubera – Voronja / Abcházsko ruskí potápači O. Klimčuk a J. Bazilevský postúpili do hĺbky -2170 m. Trojica speleológov P. Medzihradský (SSS), Z. Dvořák, O. Štos (ČSS) zostúpili do miest zvaných Game over do hĺbky -2060 m a utvorili nový slovenský a český hlbkový rekord!
 Na stolových horách Roraima, Chimantá a Kukenán / Venezuela slovensko-český tím v rámci 6 expedícií v rokoch 2002 – 2007 objavil, zdokumentoval alebo sa podieľal na prieskume a výskume doteraz už viac ako 30 km kvarcitových jaskýň.

 

Nie sú to jediné úspechy slovenskej speleológie, s ktorými sa mohli oboznámiť účastníci Speleomítingu. Potešiteľné je i to, že kvalita príspevkov zaradených do programu sa z roka na rok zvyšuje. Jeho tohtoročným zlatým klincom mal byť film Pavla Barabáša Tepuy, na ktorý sme sa všetci tešili – a skutočne nás nesklamal. Film bol odmenou všetkým jaskyniarom. Sme radi, že sa ho podarilo zabezpečiť a premietnuť.
Dúfame, že i budúci ročník bude úspešný; tešíme sa na vašu hojnú účasť a zaujímavé príspevky do programu.

 

Vyhodnotenie diváckej ceny
 Najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít:
Mesačný tieň, už 13,6 km / – 441 m a čo tam nové – prednášajúci: Branislav Šmída, SK UK Bratislava
 Najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest:
Krubera-Voronja – prednášajúci: Peter Medzihradský – JK Dubnica n. Váhom
 Najlepšia panelová dokumentácia: Medvedia jaskyňa – autor: JK Varín

Odpoveď na reakcie a názory na Speleomíting 2007
Reakcie na Speleomíting boli vzhľadom na rozmáhajúci sa internet častejšie. Väčšina z vás sa vyjadrila, že tohtoročný Speleomíting bol najlepší zo všetkých doterajších. Mám z toho radosť. Bol úspešný, pokojný aj vďaka dobre pripraveným príspevkom. Veď je dielom nás všetkých. Bez vašich príspevkov a účasti by žiaden nebol.
A teraz k Vašim pripomienkam:
 Speleomíting 2007 bol obsahovo vydarený. Úroveň prednášok bola opäť na vyššej úrovni, prejavuje sa vyššia počítačová gramotnosť prednášajúcich. Nestretli sme sa s vyslovene nezaujímavou prednáškou.
 Bol fajn – vďaka organizátorke a vďaka prispievateľom. Ľudia si uvedomili, že netreba sa prezentovať za každú cenu, ale iba kvalitne.
Tieto slová padnú veľmi dobre. Tá námaha stála za to.
 Dôstojným záverom bol určite Barabášov film Tepuy. Som veľmi rada, že po problémoch, ktoré som s jeho uvedením mala, sa všetko dobre skončilo. Bol to skutočne pekný záver. Názory na to, či mal byť film zaradený do súťaže, boli v prevažnej väčšine také, že s ním súperiť v kvalite sa jednoducho nedalo. Ťažko je porovnávať amatérsku a profesionálnu tvorbu. Jeho filmy si zaslúžia súťažiť na veľkých festivaloch. Bola to pre nás česť, že nám umožnil uviesť jeho film, za čo sme sa mu oficiálne úprimne poďakovali. Vo filme veľmi dobre vystihol naše jaskyniarske cítenie, odvahu, túžbu odhaľovať nepoznané.
 Škoda, že sa nezaradila krátka pauza pred Barabášovým filmom na ukončenie hlasovania. Oceňovanie bezprostredne po ňom mohlo tak byť s podstatne početnejším publikom.
Súhlasím. Skutočne som veľmi premýšľala, ako by sa dalo najlepšie vyriešiť hlasovanie a vyhodnotenie, žiaľ, nenapadlo ma to.
Bola som aj na českom Speleofóre, kde sa tiež premietol Barabášov film. Oceňovanie bolo tak ako u nás, na záver po filme.
Nebol s tým veľký problém, i keď takisto sa dosť dlho čakalo na výsledky. Ale je to dobrý návrh.
 Celý ceremoniál by si mal zobrať na starosť aj iný člen výboru – nemusí všetko robiť organizátorka. Pripraviť predslov, zaistiť účasť odmenených v sále vopred – to trápne čakanie, kým sa niekto vyhrabe z poslednej lavice a dokráča na pódium, rozbíja celkový dojem. Pokojne sa môže odmeňovať naraz, po skončení súťažných prezentácií. Vyhlási sa 5 minút na hlasovanie a odmeňujú sa tí, čo boli vybraní výborom, zatiaľ komisia vonku počíta hlasy. Výsledky donesú na koniec odmeňovania. Odmeňovaní sú pripravení vpredu – na nikoho sa nečaká. Nakoniec môžu byť nesúťažné prezentácie, ak budú.
K tomu nemám čo dodať, len súhlasiť. Je to dobrý návrh.
 Uvítal by som cez obed o polhodinu dlhšiu prestávku (na naobedovanie a diskusiu s kamarátmi), ktorú sme mohli
získať o polhodinu skorším začiatkom.
Mala som pocit, že hodina na obed stačí. Čo sa týka skoršieho začiatku, skúsiť to môžem, ale mám s tým, žiaľ, zlé skúsenosti. Začiatok Speleomítingu je vždy určený na 9. hodinu, zatiaľ sa mi to však nepodarilo uskutočniť, lebo ľudia jednoducho do sály neprídu. Deň predtým sa sedí dlho do noci (nie pri malinovke) a ráno sa potom ťažko vstáva. Ako vás mám prinútiť prísť do sály pred deviatou? Ale pokúsim sa o to.
Účastníci by si mali uvedomiť, že keď už si niekto dá námahu a pripraví prezentácie, mali by byť slušní a dostaviť sa ešte pred začiatkom, nie sa trúsiť hodinu po oficiálnom začiatku – takisto neutekať pred oficiálnym skončením a vydržať až do konca – nie sme malé deti, aby sme po večerníčku museli do postele a aj to podnikanie hodinu – dve počká.
Súhlasím.
 „Kuloáre“ patria k Speleomítingu rovnako ako prednášky. Možno by pomohlo skrátenie prednášok, aby sa vytvoril
väčší priestor na debaty a obed.
Skrátiť prednášky nebude asi jednoduché. Je to problém každý rok. Prednáška má trvať maximálne 20 minút. Väčšina to dodrží. Niektoré prednášky trvali 10 minút. Iné sú však veľmi zaujímavé, a tak sa niečo odpustí. Budeme však musieť byť tvrdší aj voči týmto prednášajúcim. Nie je možné, aby sa prednáška pretiahla o polhodinu. To je už veľká strata. Sú to prednášajúci, ktorých zastaviť je ťažké. Aj keď ich prednášky bývajú neraz veľmi zaujímavé, voči ostatným prednášajúcim je to bezohľadné. Tu sú tie stratené minúty na debatu s priateľmi.
Program pripravujem presne podľa času stanoveného na vašich prihláškach, a ten nikdy nebýva dlhší ako 20 minút. Ale ak si to
želáte, skrátime ich na 15 minút. Pri napr. 17 prednáškach, ako to bolo teraz, získame hodinu a štvrť, čo už je slušný čas i na debatovanie. Bude len na vás, aby ste to dodržali.
 Panelové prezentácie sú z roka na rok horšie. Uvoľnený priestor na paneloch navrhujem využiť na usporadúvanie
tematických výstav. Ako prvá by mohla byť výstava: „Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo“,
ktorú máme v podstate hotovú.
Je to dobrý návrh. Len aby sa ujal a sľub sa dodržal. Takúto iniciatívu vítam, lebo skutočne už to vyzerá na zánik panelovej
prezentácie, čo je veľká škoda. Usporadúvať by ich mohli a realizáciu zabezpečiť i jednotlivé skupiny, kluby, tak ako
jaskyniarske týždne.

 

Myslím si, že dobrou myšlienkou bolo, že som tesne pred Speleomítingom dala predbežný program zostavený z prihlásených príspevkov na našu internetovú stránku, čo podnietilo nerozhodných, aby sa urýchlene prihlásili. Pomohlo to i mne, že som nemusela zostavovať program na poslednú chvíľu, ako to obyčajne bývalo. V budúcnosti už pozvánku budeme dávať aj s anglickým prekladom najneskôr do začiatku februára; myslím si, že pre SSS to bude dobrá reklama, ak sa o našom Speleomítingu dozvie i ostatný jaskyniarsky svet, a pre nás bude prínosom, ak sa ho zúčastnia i zahraniční jaskyniari.
Na záver. Vždy sa nájdu nejaké chyby, vždy bude čo naprávať a zlepšovať, ale ak sa obzriem roky dozadu, vidím, že stále postupujeme s kvalitou vyššie. Určite sa nemusíme hanbiť.
Ďakujem vám za názory a návrhy. Verím, že aj vďaka nim sa Speleomíting bude ďalej zdokonaľovať.
Oľga MiháľováSPELEOMÍTING 2007
Vo Svite sa 14. apríla 2007 uskutočnil 16. ročník celoslovenského podujatia Slovenskej speleologickej spoločnosti – Speleomítig.
Jaskyniari a obdivovatelia tajomného podzemného sveta sa zišli v Dome kultúry, aby prezentovali celoročnú úspešnú činnosť jednotlivcov i speleologických klubov a skupín na území Slovenska i v zahraničí. Na podujatí sme privítali hostí: predsedu ČSS Zdeňka Motyčku, zástupcov SSJ, SMOPaJ, českých a poľských jaskyniarov.
Po otvorení Speleomítingu a privítaní hostí hlavnou organizátorkou Oľgou Miháľovou a predsedom SSS Bohušom Kortmanom boli udelené ocenenia Slovenskej speleologickej spoločnosti:
 za objav jaskyne Nová Michňová na Muránskej planine v roku 2006 členom Speleoklubu Tisovec
 za dlhoročné organizovanie úspešných prieskumných a dokumentačných speleologických expedícií na Balkán Jánovi Šmollovi – SK Červené vrchy a členom ďalších zúčastnených skupín a klubov SSS
 za dlhoročnú filmovú dokumentáciu a propagáciu slovenského jaskyniarstva čestné uznanie Slavovi a Petrovi Chmelovcom, členom Slovenskej speleologickej spoločnosti
 za vedenie internetovej stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti pochvalné uznanie Gabrielovi Lešinskému – Speleoklub Drienka
 za dlhoročné organizovanie Speleomítingov vo Svite pochvalné uznanie Oľge Miháľovej, členke výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti
Slovenskí, českí a poľskí jaskyniari prezentovali na Speleomítingu zaujímavosti z oblasti speleológie, výsledky prieskumu a výskumu jaskýň i krasu u nás a vo svete za uplynulý rok, ale aj nové objavy v tomto roku. Program bol bohatý, čo svedčí o aktivite klubov a skupín SSS. Naši jaskyniari bez zveličenia patria medzi špičku v celosvetovom meradle.
 V jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách sa za minulý rok objavili 4 km nových priestorov. Táto vysokohorská jaskyňa dosiahla dĺžku 13,6 km a hĺbku 441 m.
 V Muránskom krase objavili členovia Speleoklubu Tisovec jaskyňu Nová Michňová s dĺžkou 750 m.
 Dĺžka najdlhšieho jaskynného systému na Slovensku – Demänovských jaskýň po objavení nových častí Jaskyne slobody a Pustej jaskyne prekročila 35 km.
 V jaskyni Velika Klisura / Kosovo sa podarilo zmapovať 5,3 km chodieb a dosiahnuť výšku +300 m.
 Na Yucatane v Mexiku speleopotápači SSS a ČSS objavili a zdokumentovali bezmála 10 km nových chodieb v tamojších zatopených jaskyniach.
 V rámci expedície Krubera – Voronja / Abcházsko ruskí potápači O. Klimčuk a J. Bazilevský postúpili do hĺbky -2170 m. Trojica speleológov P. Medzihradský (SSS), Z. Dvořák, O. Štos (ČSS) zostúpili do miest zvaných Game over do hĺbky -2060 m a utvorili nový slovenský a český hlbkový rekord!
 Na stolových horách Roraima, Chimantá a Kukenán / Venezuela slovensko-český tím v rámci 6 expedícií v rokoch 2002 – 2007 objavil, zdokumentoval alebo sa podieľal na prieskume a výskume doteraz už viac ako 30 km kvarcitových jaskýň.
Nie sú to jediné úspechy slovenskej speleológie, s ktorými sa mohli oboznámiť účastníci Speleomítingu. Potešiteľné je i to, že kvalita príspevkov zaradených do programu sa z roka na rok zvyšuje. Jeho tohtoročným zlatým klincom mal byť film Pavla Barabáša Tepuy, na ktorý sme sa všetci tešili – a skutočne nás nesklamal. Film bol odmenou všetkým jaskyniarom. Sme radi, že sa ho podarilo zabezpečiť a premietnuť.
Dúfame, že i budúci ročník bude úspešný; tešíme sa na vašu hojnú účasť a zaujímavé príspevky do programu.
Vyhodnotenie diváckej ceny
 Najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít:
Mesačný tieň, už 13,6 km / – 441 m a čo tam nové – prednášajúci: Branislav Šmída, SK UK Bratislava
 Najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest:
Krubera-Voronja – prednášajúci: Peter Medzihradský – JK Dubnica n. Váhom
 Najlepšia panelová dokumentácia: Medvedia jaskyňa – autor: JK Varín

Odpoveď na reakcie a názory na Speleomíting 2007
Reakcie na Speleomíting boli vzhľadom na rozmáhajúci sa internet častejšie. Väčšina z vás sa vyjadrila, že tohtoročný Speleomíting bol najlepší zo všetkých doterajších. Mám z toho radosť. Bol úspešný, pokojný aj vďaka dobre pripraveným príspevkom. Veď je dielom nás všetkých. Bez vašich príspevkov a účasti by žiaden nebol.
A teraz k Vašim pripomienkam:
 Speleomíting 2007 bol obsahovo vydarený. Úroveň prednášok bola opäť na vyššej úrovni, prejavuje sa vyššia počítačová gramotnosť prednášajúcich. Nestretli sme sa s vyslovene nezaujímavou prednáškou.
 Bol fajn – vďaka organizátorke a vďaka prispievateľom. Ľudia si uvedomili, že netreba sa prezentovať za každú cenu, ale iba kvalitne.
Tieto slová padnú veľmi dobre. Tá námaha stála za to.
 Dôstojným záverom bol určite Barabášov film Tepuy. Som veľmi rada, že po problémoch, ktoré som s jeho uvedením mala, sa všetko dobre skončilo. Bol to skutočne pekný záver. Názory na to, či mal byť film zaradený do súťaže, boli v prevažnej väčšine také, že s ním súperiť v kvalite sa jednoducho nedalo. Ťažko je porovnávať amatérsku a profesionálnu tvorbu. Jeho filmy si zaslúžia súťažiť na veľkých festivaloch. Bola to pre nás česť, že nám umožnil uviesť jeho film, za čo sme sa mu oficiálne úprimne poďakovali. Vo filme veľmi dobre vystihol naše jaskyniarske cítenie, odvahu, túžbu odhaľovať nepoznané.
 Škoda, že sa nezaradila krátka pauza pred Barabášovým filmom na ukončenie hlasovania. Oceňovanie bezprostredne po ňom mohlo tak byť s podstatne početnejším publikom.
Súhlasím. Skutočne som veľmi premýšľala, ako by sa dalo najlepšie vyriešiť hlasovanie a vyhodnotenie, žiaľ, nenapadlo ma to.
Bola som aj na českom Speleofóre, kde sa tiež premietol Barabášov film. Oceňovanie bolo tak ako u nás, na záver po filme.
Nebol s tým veľký problém, i keď takisto sa dosť dlho čakalo na výsledky. Ale je to dobrý návrh.
 Celý ceremoniál by si mal zobrať na starosť aj iný člen výboru – nemusí všetko robiť organizátorka. Pripraviť predslov, zaistiť účasť odmenených v sále vopred – to trápne čakanie, kým sa niekto vyhrabe z poslednej lavice a dokráča na pódium, rozbíja celkový dojem. Pokojne sa môže odmeňovať naraz, po skončení súťažných prezentácií. Vyhlási sa 5 minút na hlasovanie a odmeňujú sa tí, čo boli vybraní výborom, zatiaľ komisia vonku počíta hlasy. Výsledky donesú na koniec odmeňovania. Odmeňovaní sú pripravení vpredu – na nikoho sa nečaká. Nakoniec môžu byť nesúťažné prezentácie, ak budú.
K tomu nemám čo dodať, len súhlasiť. Je to dobrý návrh.
 Uvítal by som cez obed o polhodinu dlhšiu prestávku (na naobedovanie a diskusiu s kamarátmi), ktorú sme mohli
získať o polhodinu skorším začiatkom.
Mala som pocit, že hodina na obed stačí. Čo sa týka skoršieho začiatku, skúsiť to môžem, ale mám s tým, žiaľ, zlé skúsenosti. Začiatok Speleomítingu je vždy určený na 9. hodinu, zatiaľ sa mi to však nepodarilo uskutočniť, lebo ľudia jednoducho do sály neprídu. Deň predtým sa sedí dlho do noci (nie pri malinovke) a ráno sa potom ťažko vstáva. Ako vás mám prinútiť prísť do sály pred deviatou? Ale pokúsim sa o to.
Účastníci by si mali uvedomiť, že keď už si niekto dá námahu a pripraví prezentácie, mali by byť slušní a dostaviť sa ešte pred začiatkom, nie sa trúsiť hodinu po oficiálnom začiatku – takisto neutekať pred oficiálnym skončením a vydržať až do konca – nie sme malé deti, aby sme po večerníčku museli do postele a aj to podnikanie hodinu – dve počká.
Súhlasím.
 „Kuloáre“ patria k Speleomítingu rovnako ako prednášky. Možno by pomohlo skrátenie prednášok, aby sa vytvoril
väčší priestor na debaty a obed.
Skrátiť prednášky nebude asi jednoduché. Je to problém každý rok. Prednáška má trvať maximálne 20 minút. Väčšina to dodrží. Niektoré prednášky trvali 10 minút. Iné sú však veľmi zaujímavé, a tak sa niečo odpustí. Budeme však musieť byť tvrdší aj voči týmto prednášajúcim. Nie je možné, aby sa prednáška pretiahla o polhodinu. To je už veľká strata. Sú to prednášajúci, ktorých zastaviť je ťažké. Aj keď ich prednášky bývajú neraz veľmi zaujímavé, voči ostatným prednášajúcim je to bezohľadné. Tu sú tie stratené minúty na debatu s priateľmi.
Program pripravujem presne podľa času stanoveného na vašich prihláškach, a ten nikdy nebýva dlhší ako 20 minút. Ale ak si to
želáte, skrátime ich na 15 minút. Pri napr. 17 prednáškach, ako to bolo teraz, získame hodinu a štvrť, čo už je slušný čas i na debatovanie. Bude len na vás, aby ste to dodržali.
 Panelové prezentácie sú z roka na rok horšie. Uvoľnený priestor na paneloch navrhujem využiť na usporadúvanie
tematických výstav. Ako prvá by mohla byť výstava: „Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo“,
ktorú máme v podstate hotovú.
Je to dobrý návrh. Len aby sa ujal a sľub sa dodržal. Takúto iniciatívu vítam, lebo skutočne už to vyzerá na zánik panelovej
prezentácie, čo je veľká škoda. Usporadúvať by ich mohli a realizáciu zabezpečiť i jednotlivé skupiny, kluby, tak ako
jaskyniarske týždne.

 

Myslím si, že dobrou myšlienkou bolo, že som tesne pred Speleomítingom dala predbežný program zostavený z prihlásených príspevkov na našu internetovú stránku, čo podnietilo nerozhodných, aby sa urýchlene prihlásili. Pomohlo to i mne, že som nemusela zostavovať program na poslednú chvíľu, ako to obyčajne bývalo. V budúcnosti už pozvánku budeme dávať aj s anglickým prekladom najneskôr do začiatku februára; myslím si, že pre SSS to bude dobrá reklama, ak sa o našom Speleomítingu dozvie i ostatný jaskyniarsky svet, a pre nás bude prínosom, ak sa ho zúčastnia i zahraniční jaskyniari.
Na záver. Vždy sa nájdu nejaké chyby, vždy bude čo naprávať a zlepšovať, ale ak sa obzriem roky dozadu, vidím, že stále postupujeme s kvalitou vyššie. Určite sa nemusíme hanbiť.
Ďakujem vám za názory a návrhy. Verím, že aj vďaka nim sa Speleomíting bude ďalej zdokonaľovať.
Oľga Miháľová

2007_SPELEOMTING

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár