Speleomíting 2010

V sobotu 17. apríla 2010 sa v Dome kultúry vo Svite uskutočnil ďalší ročník Speleomítingu, tradičného podujatia SSS, na ktorom sa zúčastnilo okolo 240 jaskyniarov a priaznivcov jaskyniarstva z celého Slovenska i z Českej republiky.

Na otvorení staronový predseda SSS Bohuslav Kortman privítal predsedu Českej speleologickej spoločnosti Zdeňka Motyčku a ostatných prítomných. Predstavil nový výbor SSS, zvolený na valnom zhromaždení 16. apríla. Po krátkom predstavení pripravovanej knihy Jaroslava Stankoviča a kol.: Plešivecká planina nasledovalo ocenenie členov SSS za významné speleologické aktivity na Slovensku a v zahraničí.

Slovenská speleologická spoločnosť udelila ocenenia za rok 2009:
· Igorovi Papovi a Branislavovi Šmídovi zo Speleoklubu UK Bratislava za výsledky dosiahnuté v speleologickom prieskume a dokumentácii náročnej vysokohorskej jaskyne Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách
· Branislavovi Šmídovi, Speleoklub UK Bratislava, za úspešné pôsobenie v kvarcitovom krase
stolových hôr vo Venezuele a reprezentáciu SSS v zahraničí
· Ľubošovi Holíkovi a ďalším členom JK Demänovská Dolina za výsledky dosiahnuté v speleologickom prieskume a dokumentácii Štefanovej jaskyne v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách

V nasledujúcom bohatom programe speleológovia priblížili v 20 prezentáciách slovom a audiovizuálne na kinoplátne svoje výsledky z prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete za uplynulý rok. Hosťom na Speleomítingu bol aj známy cestovateľ a filmár Pavol Barabáš. Premietol sa jeho film Tajomstvo podzemia, v ktorom poeticky vyjadril krásu našich sprístupnených jaskýň i úctu k ich objaviteľom. Vo vestibule Domu kultúry pútala pozornosť účastníkov panelová výstava zaujímavých fotografií a mapových materiálov z jaskýň, dokumentujúca mnohotvárnu činnosť našich jaskyniarov. Ponúkala sa speleologická literatúra a svoje výrobky predstavili firmy: Meander, s.r.o., a Chemosvit Fibrochem, a.s. Minulý rok bol pre jaskyniarov úspešný. Významné objavy boli v jaskyniach Štefanová v Demänovskej doline, v jaskyni Javorinka v Belianskych Tatrách, v tisovskej Novej Michňovej, jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách i v iných oblastiach Slovenska. Aj v zahraničí dosahujú naši jaskyniari už tradične pekné úspechy, či sú to objavy v Macedónsku a na stolových horách vo Venezuele, alebo objavy unikátnych zatopených jaskýň v Mexiku na Yukatáne, ktoré skúmajú českí a slovenskí speleopotápači.

Na záver diváci na hlasovacích lístočkoch vyhodnotili jednotlivé príspevky.
Divácke ceny získali:
· Jaskyňa Štefanová – prednášajúci Ľuboš Holík, Pavel Herich (Jaskyniarsky klub Demänovská
Dolina) za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít
· Mexiko – Skryté svety Yukatánu 2009 – Daniel Hutňan (Speleoaquanaut, Komisia pre
speleopotápanie, PS Východ) za najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest
· Jaskyňa Štefanová (fotografie) – Pavel Herich (Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina) za panelovú
dokumentáciu
Úprimne ďakujeme sponzorom – firmám Meander, s.r.o., Chemosvit Fibrochem, a.s., Žilmont, s.r.o., Žilina,
ktoré poskytli oceneným jaskyniarom svoje výrobky.

Speleomíting SSS sa vo Svite konal už po devätnásty raz. Za to, že jaskyniari sa stretávajú práve v tomto podtatranskom meste, vďačíme pochopeniu a stálej podpore primátora mesta, vedenia hotela Mladosť a tamojšieho Domu kultúry.

Oľga Miháľová