Speleomíting 2014

 

Už dvadsaťtri rokov patrí Svit začiatkom apríla jaskyniarom Slovenskej speleologickej spoločnosti, keď sa v tamojšom dome kultúry každoročne koná celoslovenské stretnutie – Speleomíting SSS. Deň pred ním, 11. apríla, sa v tomto podtatranskom meste uskutočnilo valné zhromaždenie SSS, na ktorom si po štyroch rokoch jaskyniari zvolili na ďalšie volebné obdobie nové vedenie. Predsedom SSS sa stal Ing. Peter Holúbek.

V sobotu 12. apríla sa v Dome kultúry zišlo do 200 slovenských, českých i poľských jaskyniarov, hostí a obdivovateľov speleológie. Po úvodnom uvítacom predslove nasledovalo ocenenie jaskyniarov za objavy, iné speleologické úspechy a aktivity v roku 2013 na Slovensku i v zahraničí. Okrem cien si ich držitelia prevzali hodnotné a užitočné vecné dary od sponzorov. Jednotlivé ocenenia získali:

 

 

Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti

• Juraj Szunyog a ďalší členovia Speleoclubu Chočské vrchy za objavné postupy v Prosieckej jaskyni a ich dokumentáciu,
• Jaskyniari Plavecké Podhradie za objav jaskyne Nová Pec a publikovanie objavu v Spravodaji SSS,
• členovia klubu Speleodiver a ďalší účastníci expedície Babuna 201 za objavy v jaskyni Babuna v Macedónsku.

Čestné uznanie Slovenskej speleologickej spoločnosti

• Mgr. Lukáš Vlček, PhD., za editorskú prípravu časopisu Bulletin of the Slovak Speleological Society 2013,
• Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., za knihu Atlas jaskyne Skalistý potok,
• Štefan Šuster za záchranu spolulezca v jaskyni Mesačný tieň.

Ceny autorom príspevkov v Spravodaji SSS 2013

• Dušan Hutka za článok Z histórie jaskynného potápania na Muránskej planine – Hradná vyvieračka a ďalšie príspevky,
• Bohuslav Kortman a Ján Kasák za článok Najväčšie jaskyne Strážova.

Nasledoval očakávaný program Speleomítingu. Obrazom i slovom sa predstavilo 18 filmových príspevkov z oblasti histórie, archeológie, riešenia technických problémov, expedícii, objavovania v jaskyniach Slovenska aj v zahraničí. Jaskyniari sa pochválili svojimi výsledkami, ktoré boli naozaj zaujímavé. Príjemne prekvapil svojím filmom o objavovaní v Prosieckej jaskyni mladý jaskyniar Martin Szunyog.

Vo vestibule domu kultúry prezentovali kluby svoju činnosť na pripravených paneloch množstvom fotografií zo svojich akcií, ako aj mapových dokumentácií. Spestrením boli aj dva predajné stánky firiem Adamšport a MeanderPro s jaskyniarskym, turistickým a horolezeckým materiálom. Účastníci Speleomítingu si mohli kúpiť jaskyniarsku literatúru, staršie ročníky jaskyniarskych periodík, zborníky Slovenský kras, plagáty, kalendáre atď. Bolo tu rušno a dobrá nálada. Je to vždy príjemné stretnutie priateľov rovnakej krvnej skupiny. Priebeh Speleomítingu bol plynulý a verím, že každý si tu našiel pre seba niečo zaujímavé.

Na záver programu prebehlo vyhlásenie najúspešnejších v jednotlivých kategóriách. Diváci na hlasovacích lístkoch vyhodnotili najzaujímavejšie príspevky z domácich a zahraničných lokalít, ktoré boli odmenené sponzorskými darmi.

 

 

Divácka cena Speleomítingu

najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít:

Prosiecka jaskyňa a jej objavy – Martin Szunyog, Speleoklub Chočské vrchy,

 

najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest:

Sprístupnené jaskyne juhovýchodnej Číny – Alena Petrvalská, Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika, Košice,

 

speleologická fotografia:

700 m vertikál v Mesačnom tieni – Igor Pap, SSS,

 

speleologická dokumentácia a zobrazenie jaskýň na mapách:

Systém Hipmanových jaskýň a Jaskyňa slnečného lúča – Marián Jagerčík, Speleo Detva.

 

Na záver ďakujeme predovšetkým sponzorom za poskytnuté dary pre ocenených jaskyniarov: Meander s. r. o., MeanderPro, Chemosvit Fibrochem, a. s., Žilmont s. r. o., Žilina, Vydavateľstvo Dajama, Adamšport, FIVE-TEN, SSS.

Veľké poďakovanie patrí technickej podpore pri premietaní – Š. Skalskému a P. Budickému, ako aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali a pričinili sa o dobrý priebeh celej akcie.

Verím, že aj v roku 2015 bude Speleomíting úspešný, a už teraz sa teším na vaše zaujímavé prezentácie úspešných objavov.

Program Speleomítingu 2014

 

Otvorenie Speleomítingu, ocenenia za úspešnú činnosť členov SSS

na Slovensku a v zahraničí

 

Názov prezentácie

prednášajúci

OS / SK

1

Príbeh Michala Bacúrika (1914 – 1983)
a Harmaneckej jaskyne

Peter Holúbek

SK Nicolaus

2

Výskum mäkkého sintra v Sokolovej
jaskyni – predbežné výsledky

T. Lánczos, Seman, Jeleň, Orvošová

Speleoklub Trnava

3

Anton Droppa (1920 – 2013)

Peter Holúbek

SK Nicolaus

4

70. – 80. roky v jaskyniach – historický film

Ján Slančík

Speleo Detva

5

V jaskyniach Muránskej planiny

Robert Pest

SK Brzescze, Poľsko

6

Archeologická perspektíva jaskýň v okolí Kojšova a Ružína

Marián Soják

František Miháľ

AÚ SAV Nitra
SK Slov. raj

7

Mesačný tieň – posledné objavy

Igor Pap

SKUK Bratislava

8

Odkryté tajomstvo

Igor Bobák

SK Slov. raj

9

Zo zahraničných ciest 2012 a 2013

Eduard Piovarči

SK Aragonit

10

Disto X1 LI – Riešenie problému

s alkalickými batériami

Ladislav Gagyi

SK Casovia

11

Sprístupnené jaskyne juhovýchodnej Číny

Alena Petrvalská

SK UPJŠ Košice

12

Vietnam 2014

Branislav Šmída

SKUK Bratislava

13

Speleovarín 2013

Pavol Cvacho

JK Varín

14

Mesačný tieň – film

Karel Jindra

ČSS

15

Prosiecka jaskyňa a jej objavy

Juraj Szunyog

SC Chočské vrchy

16

Vedecký výskum stolových hôr

vo Venezuele

T. Lánczos,

Aubrecht, Schlögl,
B. Šmída, L.Vlček

Speleoklub

Trnava

17

Nové priestory v jaskyniach

Belianskeho krasu

Fratišek Vacek

OS Veľká Fatra

18

Komplexný pohľad na genézu

Havranickej jaskyne

T. Lánczos,
A. Lačný, M. Jánošík,

Z. Feketeová

Speleoklub

Trnava

{phocagallery view=category|categoryid=49|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displayname=1|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár