Speleomíting 2019 – info

pozvankaSPELEO19t

Milí jaskyniari, účastníci Speleomítingu, dovoľujeme si vám pripomenúť registráciu príspevkov Speleomítingu 2019. Registráciu príspevkov je možné vykonať do 5. mája 2019 e-mailom na adresu speleomiting@gmail.com, prípadne telefonicky: Monika Tršková, +421948354398

Speleomíting 2019 sa uskutoční v DK v Liptovskom Jáne v dňoch 11. a 12. mája 2019.
Presný časový harmonogram jednotlivých príspevkov bude zverejnený do 8. mája 2019 na https://sss.sk/.

Otvorenie podujatia sa uskutoční 11. 5. 2019 o 9:00 v dome kultúry Liptovský Ján.

Program podujatia pozostáva z dvoch častí, prvá časť (11. 5.) bude venovaná Vaším  pokrokom a objavom v rámci speleológie. Tradične budeme  oceňovať vybraných členov za ich doterajšiu aktivitu a úspechy.

Druhá časť podujatia (12. 5.) je exkurzného charakteru, kde si budete môcť vybrať spomedzi ponúkaných exkurzií do blízkych i vzdialenejších jaskýň.

Opäť budeme súťažiť v kategóriách :

  1. Domáce objavy, domáca speleologická činnosť
  2. Zahraničné expedície
  3. Najlepší panelový príspevok (zahŕňa všetky vystavené diela, fotografie a mapy)

Na podujatí aj tento rok nájdete ponuku speleologickej literatúry i odbornej literatúry. Pokiaľ by ste sa chceli zapojiť aj vy s vašim produktom alebo nápadom, kontaktujte prosím speleomiting@gmail.com.

Možnosť občerstvenia bude vo vonkajšom  Speleobare a takisto zabezpečíme sobotňajší guľáš.

Váš príspevok (prednáška, krátky film, panelová prezentácia) nahláste prosím formou e-mailu na adrese:  speleomiting@gmail.com a vyplňte nasledujúce body :

  1. Autor príspevku
  2. Názov príspevku
  3. Forma prezentácie ( prednáška, krátky film, panelová prezentácia )
  4. Predpokladané časové rozhranie ( pri prednáške a krátkom filme)
  5. Krátky opis príspevku (stručná anotácia, max. 20 riadkov)

Každú registráciu potvrdíme spätne e-mailom aj s predpokladaným časom Vašej prednášky. Ak Vám potvrdzujúci e-mail nepríde do 3 dní od registrácie, prosím kontaktujte nás.

Možnosť registrácie bude trvať do 5. 5. 2019.

Pokiaľ prihlasujete viaceré príspevky, prosíme zaregistrovať každý príspevok osobitne. Na Vaše otázky radi odpovieme na speleomiting@gmail.com.

Vaše príspevky (prednášky/videoprojekcie) budete prezentovať vo veľkej sále DK Liptovský Ján, k dispozícii bude dataprojektor, počítač a personál s ktorým možno konzultovať podrobnosti.

Prosíme prednášajúcich, aby svoje príspevky ukladali (nazvali) vo forme: čas prednášky.meno prednášajúceho.formát a používali bežné formáty (napr: .ppt .pptx .pdf .mp3 .mp4). Takisto Vás prosíme, aby ste Vaše príspevky odovzdali na nahratie do počítača v dostatočnom predstihu, ideálne najneskôr počas prestávky pred blokom v ktorom nasleduje vaša prednáška.

Ubytovanie a stravovanie

Podobne ako v minulom roku, kvôli rôznorodým nárokom prenechávame výber ubytovania na každého účastníka Speleomítingu osobitne.

Prehľad cenovo najdostupnejších možností ubytovania je nasledovný:

Penzión Koník : cca 13 eur osoba/noc; Telefón+421 908 844 155

Turistická ubytovňa Štart: cca 8eur/osoba/noc; kontakt: +421 918 752 433

Penzión Za vodou: 30 eur/izba pre 2 osoby/noc; kontakt: https://www.booking.com

Hotel Poludnica 32eur/izba pre 2 osoby/noc; kontakt: https://www.booking.com

Bližšie informácie hľadajte na stránkach:

https://www.megaubytovanie.sk/liptovsky-jan

https://www.booking.com/accommodation/city/sk/liptovsky-jan.sk.html