Speleomíting 2023

bSSS2

sa uskutoční v budove SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši dňa 25. marca 2023.

Presný časový harmonogram jednotlivých príspevkov bude zverejnený do 21. marca 2023 na https://sss.sk/.

Program podujatia 25. marca 2023 bude venovaný prezentáciám nových objavov a poznatkov na poli speleológie a oceňovaniu vybraných členov za významné jaskyniarske úspechy.

Účastníci podujatia sa budú môcť v nedeľu 26. marca 2023 po dohode s miestnymi jaskyniarmi zúčastniť exkurzných, či pracovných akcií v okolí.

Pre účastníkov pripravujeme tiež sprievodné aktivity, ako súťaž o najlepší príspevok v kategóriách:

  • Domáce objavy, domáca speleologická činnosť
  • Zahraničné expedície
  • Najlepší panelový príspevok (zahŕňa všetky vystavené diela, fotografie a mapy)


Možnosť občerstvenia pre účastníkov podujatia bude zabezpečená v areáli múzea počas celého podujatia.
Všetky ďalšie informácie týkajúce sa programu a priebehu podujatia budú zverejnené na stránke https://sss.sk/ a súčasne zaslané e-mailom predsedom jednotlivých klubov.


Tešíme sa na Vašu účasť.
Váš príspevok (prednáška, panelová prezentácia) a technické požiadavky nahláste
do termínu 17. 3. 2023 na sekretariát SSS na adresu speleo@sss.sk .

Ubytovanie a stravovanie

Možnosti ubytovania a stravovania v Liptovskom Mikuláši sú rôznorodé a keďže aj Vaše nároky na kvalitu ubytovanie sa rôznia, prenechávane toto na každého osobne. Prehľad niektorých možností ubytovania je nasledovný:
Penzión ATLAS: kontakt: 0905 303 030
94 €/ 4 lôžkové štúdio s kuchyn.kútom 2 x
94 €/ 2+2 dve izby s kuch. kútom 3x
78 €/ 3 lôžkové štúdio s kuch. kútom 1x
68 €/ 3 lôžková izba 1x
41 €/ 1 lôžková izba 1x

City hotel DRUŽBA (Cestár) Liptovský Mikuláš: kontakt: 0911 672 297
100€/ 4osoby/noc (izby 2+2) 8x

Hotel LODENICA: kontakt: 0911 242 030
60 €/ 4 lôžková izba (už len jedna)
Ďalšie možnosti ubytovania môžete získať na www.booking.com