Uznesenie valného zhromaždenia SSS

images vz 2016 DSCF2970

ktoré sa konalo dňa 4. 5. 2018 v Liptovskom Mikuláši

Valné zhromaždenie SSS

 1. Schvaľuje:
 2. Správu o činnosti SSS za rok 2017
 3. Správu o hospodárení SSS v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 4. Správu o činnosti kontrolnej komisie v roku 2017
 5. Ukladá výboru SSS:
  1. Venovať stálu pozornosť celoplošnej výnimke a jej uplatňovaniu v jaskyniarskej praxi
  2. Na základe pripomienok členov upraviť domovskú stránsku SSS tak, aby bola prehľadná a aktuálna
  3. Zaoberať sa podnetmi z diskusie zo zasadnutia VZ
  4. Začať pracovať na príprave zákona o podmienkach speleologickej činnosti na Slovensku
 6. Konštatuje, že SSS nebude riešiť kolektívne poistenie členov zvýšením členského príspevku a odporúča členom SSS individuálne sa poistiť
 7. Berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho VZ
 8. Neschvaľuje:
  1. umožnenie opätovného prijatia B. Šmídu za člena SSS
  2. zmenu výšky členského príspevku
 9. Zvolilo:
  1. predsedu SSS: Peter Holúbek
  2. Členov výboru SSS: Pavol Herich, Bohuslav Kortman, Pavol Pokrievka, Peter Magdolen, Karol Kýška, Martin Budaj
  3. Členov kontrolnej komisie SSS: Gabriela Majerníčková, Ivan Demovič, Lukáš Kubičina

Zapísali: Martin Budaj, Ivan Šulek, Ján Vajs

Komentár WEB

5 komentárov

 1. To Šmídovi stále nedošlo, že sa pokúsil zabiť dvoch ľudí?

  1. Asi nedošlo, ale je moc dobře, že vy jste nezapomněli. Moc si toho vážím a děkuji vám za nás oba. Karel Jindra, ČSS 3-03

  2. Ani mne to nedošlo. Ale predsa je tu značný názorový posun. Pri hlasovaní sa väčšina vyjadrila za znovuprijatie.

   1. Vacsina nebola za. 47 za, 37 proti a 20 sa zdrzalo. (co potom robili ostatni ak nas tam bolo 120?). Alebo boli hlasy zle zratane? Cele to bolo kto kolko napocita… Keby vybor zobral navrhnute prijatie Smidu ako cakatela s podmienkou styroch rokov, vacsina by za bola…

 2. Zdeno, smutné, ale neprekvapuje.

Pridaj komentár

Facebook komentár