Zasadnutie výboru SSS – 12. 6. 2020

Dňa 12. 6. 2020 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční zasadnutie výboru SSS s nasledujúcim programom:

1. Spravodaj SSS, publikačná činnosť, príprava spravodaja A-4 na kongres UIS

2. Predsedníctvo, návrh termínu, príprava, ocenenia navrhnuté a schválené

 3. Speleomíting, stanovenie termínu

4. 150. rokov objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne, 100 rokov narodenia A. Droppu a v roku 2021 100 rokov objavu Jaskyne slobody

5. Finančná situácia, publikácia Stratenská jaskyňa

6. Centrálna výnimka

7. Speleofotografia

9. Rôzne

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár