Obnovenie dobrovoľnej Speleologickej záchrannej služby

sss-hzs

sss-hzsVýbor SSS sa dňa 30. 04. 2014 zaoberal myšlienkou znovu obnovenia dobrovoľnej Speleologickej záchrannej služby, ktorá by mohla do budúcnosti spolupracovať s Jaskynnou záchrannou skupinou Horskej záchrannej služby. Už v roku 2013 na Speleomítingu vo Svite bolo dohodnuté, že koordinátormi vzniku takejto skupiny majú byť Peter Medzihradský za SSS a Ivan Račko za JZS HZS.
Oslovujeme teda spoločne členskú základňu SSS a žiadame jaskyniarov, ktorí sú ochotní zapojiť sa do takejto činnosti, aby prejavili svoj záujem zaslaním základných informácií o sebe na e-maily:
medzo.petrus@stonline.sk a speleo@hzs.sk

 

 

• meno a priezvisko
• datum narodenia,
• názov skupiny/klubu SSS,
• adresu bydliska,
• e-mail,
• telefónne číslo

Základné a minimálne predpoklady sú:
• ochota pomáhať a niečo sa naučiť
• schopnosť práce v tíme
• plnoletosť, t.j. vek 18 rokov,
• členstvo v SSS aspoň 3 roky
• vlastný materiál a znalosť jednolanovej techniky
• dobrý kondičný a zdravotný stav

Žiadame záujemcov aby sa hlásili priebežne, no najneskôr do 15.7.2014. V priebehu Jaskyniarskeho týždňa 2014, ktorý sa bude konať v dňoch 30. 7. – 3. 8. 2014 v Kráľovej Lehote, mienime dňa 31.7.2014 v Liptovskom Hrádku o 18:00 uskutočniť prvé informatívne stretnutie perspektívnych členov SZS SSS.

16.6.2014, Peter Medzihradský

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár